Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko
Slovenistika - prva stopnja

Jezikovne tehnologije
doc. dr. Primož Jakopin, asist. Mateja Curk


        Predmet Jezikovne tehnologije je namenjen študentom tretjega letnika študijskega programa Slovenistika (prva stopnja). Njegov namen je seznaniti študente z osnovami kvantitativne analize besedil, z možnostmi, ki jih odpirajo predvsem domači besedilni korpusi, ter znanji o označevalnem jeziku spletnih strani. Predmet obsega 60 ur (2 + 2) predavanj in vaj v zimskem semestru šolskega leta 2015/2016 od 1. oktobra 2015 naprej ob četrtkih od 9.00 do 12.15 v računalniški učilnici R-BS na Vipavski 13 v Novi Gorici.
        Ocena pri predmetu je sestavljena iz ocene seminarske naloge in iz preverjanja znanja po koncu izvajanja predmeta. Seminarska naloga obsega statistični opis izbranega literarnega dela v slovenskem ali angleškem jeziku, v obliki spletne strani.
        Govorilne ure so vsak drugi četrtek, po predavanjih, od 12.15 do 13.00 v profesorski sobi fakultete. Termini govorilnih ur v zimskem semestru 2015/2016 so: 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 7. 1. in 21. 1.; vaje bodo predvidoma 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12., 17. 12. in 14. 1. Elektronski naslov predavatelja je ime.priimek@guest.arnes.si, kjer sta ime in priimek njegova, le da s črko z namesto ž v imenu, elektronski naslov asistentke pa m....3@gmail.com, kjer je namesto pikic njen priimek.
        Izpitni roki bodo trije, eden februarja, eden junija in eden septembra 2016. Točni datumi bodo znani naknadno.
Teme:


Seminarska naloga
Viri in literatura


Magistrska dela in diplomske naloge

        Pri predmetu je mogoče izbrati tudi temo za diplomsko nalogo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo. Teme obsegajo kvantitativno analizo izbranega zaključenega besedila ali določene jezikovne prvine večje besedilne zbirke.Stran je postavil P. Jakopin in jo nazadnje spremenil 12. novembra 2015.

Naslov strani: http://www.jakopin.net/FH/jt/Jezikovne_tehnologije.html       
   Slika števca