Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici
Slovenistika - prva stopnja

Teme diplomskih nalog in magistrskih del pri predmetu
Jezikovne tehnologije

(doc. dr. Primož Jakopin)
 1. Primerjalna analiza vzorca del slovenskih prevodov Fulvia Tomizze, Petra Handkeja in izvirnikov Cirila Kosmača
 2. Primerjalna kvantitativna analiza leposlovnih del, časopisnega jezika in zapisov sej Državnega zbora
 3. Identifikacija lem za grozde oblik polnopomenskih besednih vrst s pomočjo pregibalnih pripon
 4. Primerjalna analiza okolic slovenskega veznika in ter angleškega predloga in
 5. Primerjava besednih zvez iz TV oddaj Odprti kop in zapisov sej Državnega zbora
 6. Besedni zaklad tedna mojih pogovorov: zajem, transkripcija in lematizacija
 7. Izdelava slovenskega in angleškega slovarja krajšav v SMS sporočilih
 8. Primerjava besednih zvez v časopisih Primorske novice, Delo in Večer
 9. Algoritem za identifikacijo slovenskih besed v mešanem besedilu
 10. Algoritem za analizo prostostavčnih povedi v slovenskem jeziku
 11. Primerjava besednega zaklada blogov in časopisnega besedila
 12. Kvantitativna analiza opusa vidnega primorskega pisatelja
 13. Besedni zaklad tujejezičnega dela opusa Ivana Cankarja
 14. Kvantitativna analiza povedi v delih Cirila Kosmača
 15. Analiza okolic pridevnikov v opusu Cirila Kosmača
 16. Porazdelitev tipov povedi v leposlovnih besedilih
 17. Statistični opis slovenskih člankov na Wikipediji
 18. Kvantitativni oris povedi v delih Ivana Cankarja
 19. Kratice in krajšave v spletnih besedilih
 20. Prepoznavanje besednih oblik za števnike
 21. Tujejezični deli v časopisnem besedilu
 22. Zaimki v delih Ivana CankarjaTeme za doktorsko disertacijo


je možno izbrati z mejnega področja med jezikoslovjem in jezikovnimi tehnologijami, po dogovoru s predavateljem.

Besedila nalog morajo biti poleg klasične različice za format A4 pripravljena tudi v spletni obliki.
Stran je postavil P. Jakopin in jo nazadnje spremenil 1. oktobra 2014.

Naslov strani: http://www.jakopin.net/fh/jt/teme_mag_dela_in_dipl_nal.html