Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko
Slovenistika - prva stopnja
Jezikovne tehnologije

Entropija


doc. dr. Primož Jakopin

Vsebina:

Entropija

Računanje entropije s programom EVA
Merjenje razdalj med jeziki

Stran je postavil P. Jakopin in jo nazadnje spremenil 10. decembra 2015.

Naslov strani: http://www.jakopin.net/FH/jt/entropija.html       
   Slika števca