Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko
Slovenistika - prva stopnja
Jezikovne tehnologije

Uvod


doc. dr. Primož Jakopin

http://www.jakopin.net/FH/jt/Jezikovne_tehnologije.html


doc. dr. Primož Jakopin in asist. Mateja Curk

Vsebina:

Računalnik in internet
Besedilni viri

Tujejezični besedilni korpusi

Besedilni korpusi skupine Fida

Jezikovni viri
Inštituta za slovenski jezik

Jezik HTML

Spletna stran v jeziku HTML


Urejevalnik Eva

Besedilo kot podatkovna zbirka

Statistični opis besedila

Entropija

Objavljanje na Wikipediji

Prenos podatkov med programi

Strojno prevajanje

Oblikoslovno označevanje in lematizacija

Seminarska nalogaStran je postavil P. Jakopin in jo nazadnje spremenil 30. septembra 2015.

Naslov strani: http://www.jakopin.net/FH/jt/uvod.html       
   Slika števca