Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici                        Nazaj na osnovno stran seminarja
Slovenistika - prva stopnja
Seminar pri predmetu: Jezikovne tehnologije (P. Jakopin)


Seznam del, ki pridejo v poštev za izdelavo seminarske naloge

(Naslovi knjig kažejo na odlomek z začetka dela.)


Izvirna leposlovna dela v slovenskem jeziku

 1. Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice, 29.702 besed, L. Schwentner, Ljubljana 1904
 2. Ivan Cankar: Potepuh Marko in Kralj Matjaž, 26.547 besed, v: Anton Knezova knjižnica, zv. 12, Slovenska Matica, Ljubljana 1905
 3. Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica, 18.423 besed, L. Schwentner, Ljubljana 1907
 4. Ivan Cankar: Mimo življenja, 52.316 besed, Ljubljana 1920
 5. Janez Cigler: Sreča v nesreči, 33.778 besed, Jožef Blaznik, Ljubljana 1836
 6. Dragotin Cvetko: V prostoru in času : spomini, 97.335 besed, Slovenska Matica, Ljubljana 1995
 7. Fran S. Finžgar: Sama, 49.194 besed, Dom in svet, 1912
 8. Fran S. Finžgar: Strici, 15.673 besed, v: Vest in zakon. Strici (psevd. F. Detela), Družba sv. Mohorja, Prevalje 1927
 9. Nataša Gale: Fran Gestrin, 25.603 besed, v: Vest in zakon. Strici (psevd. F. Detela), Družba sv. Mohorja, Prevalje 1927
 10. Miran Hladnik: Kmečka povest (Iz polpreteklega časa), 17.254 besed, http://www.ijs.si/lit/bizarna.html-l2, Ljubljana, 1992
 11. Gitica Jakopin: Žarometi, 36.808 besed, MK, Ljubljana 1962
 12. Gitica Jakopin: Devet fantov in eno dekle, 29.136 besed, Borec, Ljubljana 1963
 13. Gitica Jakopin: Slovo od deklištva, 57.116 besed, sz, Ljubljana 1995
 14. Josip Jurčič: Nemški valpet : povest, 7.969 besed, Slovenski Glasnik, Celovec 1867
 15. Josip Jurčič: Sosedov sin : povest, 18.680 besed, v: Mladika, Ljubljana 1868
 16. Janko Kersnik: Ponkrčev oča, 2.184 besed, Ljubljanski zvon, 1882
 17. Janko Kersnik: Mačkova očeta, 1.601 besed, Ljubljanski zvon, 1886
 18. Janko Kersnik: Jara gospoda, 19.015 besed, Ljubljanski zvon, 1893
 19. Alojz Kraigher: Peter Drozeg, 19.994 besed, Slovenski narod, 1916
 20. Tomo Križnar: O iskanju ljubezni, 132.098 besed, sz, Ljubljana 1989
 21. Tomo Križnar: Samotne sledi, 81.744 besed, sz, Ljubljana 1993
 22. Fran Levstik: Martin Krpan z Vrha, 5.682 besed, Slovenski glasnik, 1858
 23. Fran Levstik: Popotovanje iz Litije do Čateža, 8.214 besed, Slovenski glasnik, 1858
 24. Fran Levstik: Sveti doktor Bežanec v Tožbanji vasi, 11.293 besed, Dunajski zvon, 1870
 25. Milan Lipovec: Čubejska prigoda, 7.153 besed, Zaliv, 1972
 26. Florjan Lipuš: Zmote dijaka Tjaža, 51.203 besed, Obzorja, Maribor 1972
 27. Florjan Lipuš: Srčne pege, 52.864 besed, Wieser, Celovec 1991
 28. Miroslav Malovrh: Opatov praporščak, 51.420 besed, Slovenski narod, 1903
 29. Fran Maselj’Podlimbarski: Gorski potoki, 33.272 besed, Anton Knezova knjižnica, Slovenska Matica, Ljubljana 1895
 30. Ivan Pregelj: Mlada Breda, 84.350 besed, DSV, Sv 67, Celovec 1913
 31. Ivan Pregelj: Thabiti Kumi, 9.362 besed, Sodobnost, Ljubljana 1933
 32. Prežihov Voranc: Boj na požiralniku, 10.435 besed, Sodobnost, Ljubljana 1935
 33. Marijan Pusavec: Zbiralec nasmehov, 30.518 besed, sz, Ljubljana 1991
 34. Ivan Sivec: Kruh ponoči spi, 49.047 besed, Mohorjeva družba, Celje 1994
 35. Ivan Sivec: Triglavski kralj, 59.604 besed, Družina, Ljubljana 1994
 36. Jakob Sket: Miklova Zala, 35.471 besed, Sv 38, Ljubljana 1884
 37. Josip Stritar: Rosana, 18.344 besed, Dunajski zvon, 1877
 38. Gustav Šilih: Beli dvor, 131.661 besed, Tiskovna založba, Maribor 1938
 39. Ivan Tavčar: Janez Sonce, 51.772 besed, Slovenski narod, 1885
 40. Ivan Tavčar: Otok in struga, 16.118 besed, v: Povesti, zv. 2, sz, Ljubljana 1897
 41. Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni, 26.349 besed, Ljubljanski zvon, 1917
 42. Janez Trdina: Bajke in povesti o Gorjancih, 59.241 besed, Ljubljanski zvon, 1882-1888
 43. Ivan Zorec: Izgnani menihi, 49.676 besed, DSV SV 90, Celje 1937

Leposlovna dela - prevodi v slovenski jezik

 1. Christian Andersen: Andersenove pravljice, 53.216 besed, prev. in prir. Janko Moder, Mihelač, Ljubljana 1992
 2. Lewis Carroll: Alica v ogledalu, 27.410 besed, prev. Gitica Jakopin, MK, Ljubljana 1978
 3. Lewis Carroll: Aličine prigode v čudežni deželi, 23.443 besed, prev. Gitica Jakopin, MK, Ljubljana 1983
 4. Robert Cringely: Naključni imperiji, 100.475 besed ali Kratka zgodovina Silicijeve doline, prev. Primož Jakopin, Pasadena, Ljubljana 1995
 5. Alexandre Dumas: Trije mušketirji, 55.734 besed, prev. Tomo Virk po prir. Isabelle Jeannot, Devin, Trst 1995
 6. Gustave Flaubert: Bouvard in Pécuchet, 85.702 besed, prev. Stane Ivanc, Mihelač, Ljubljana 1995
 7. Peter Handke: Ponovitev, 65.259 besed, prev. Silvija Borovnik, Wieser, Celovec 1988
 8. Jordan Horowitz: Kako vzgojiti očeta, 25.188 besed, prev. Mira Hladnik, http://www.ijs.si/lit/kakovzgo.html-l2, Ljubljana 1994
 9. George Mikes: Priročnik za snobe, 29.125 besed, prev. Mitja Meršol, Mihelač, Ljubljana 1994
 10. Libuše Moníková: Fasada, 113.764 besed, prev. Štefan Vevar, Društvo slovenskih pisateljev : Mihelač, Ljubljana 1994
 11. Jules Verne: V osemdesetih dneh okoli sveta, 54.003 besed, : prir. Pino Foresti, prev. France Stopar in Mojca Medvedšek, Mihelač, Ljubljana 1996


        Dela so razvrščena po abecedi avtorjev, znotraj istega avtorja pa kronološko. Pri izvirnih delih je navedena prva objava posameznega dela, tudi če je bil kot podlaga za prenos v elektronsko obliko uporabljen kasnejši ponatis.

Uporabljene kratice:
sz samozaložba,
CZ Cankarjeva založba,
DSV Družba Sv. Mohorja,
DZS Državna založba Slovenije,
LdP Ljudska Pravica,
LZ Ljubljanski zvon,
MK Mladinska knjiga,
SKZ Slovenski knjižni zavod,
Sv Slovenske večernice,
ZTT Založništvo tržaškega tiska.Nazaj na vrh strani

Stran je postavil Primož Jakopin in jo nazadnje spremenil 30. septembra 2015.
Naslov strani: http://www.jakopin.net/FH/viri/seminar/dela/index.html          Število obiskov: