Univerza v Novi Gorici
Fakulteta za humanistiko, Slovenistika
Kvantitativna analiza dela
Prežihov Voranc: SamorastnikiSeminarska naloga pri predmetu
Jezikovne tehnologije


Marija Novak
januar 2013

Vsebina:
  1. Uvod
  2. O avtorju
  3. Črke in ločila
  4. Besede
  5. Povedi
  6. Zaključek
  7. Viri

1. Uvod

Tu je navedenih nekaj misli o predmetu in o seminarski nalogi.


2. O avtorju

Sledijo podatki o avtorju in izbranem delu, po izboru avtorja seminarske naloge.


3. Črke in ločila

Samorastniki obsegajo 77.944 znakov, od tega 58.642 črk, 16.674 ločil, 8 števk in 2.620 oznak. Med črkami je 57.325 pisanih z malo začetnico, 1.317 pa z veliko. Pogostnosti črk so navedene v tabeli 1:

a10.87     e10.76     j4.65     o9.09     t4.68
b2.07     f0.02     k3.88     p3.10     u1.56
c0.64     g1.65     l4.96     r5.09     v3.27
č1.59     h1.22     m2.90     s4.86     z2.08
d3.45     i9.33     n6.27     š1.14     ž0.87

Tabela 1: Deleži črk v odstotkih

Grafično je porazdelitev pomembnejših črk razvidna iz slike 1:


Slika 1: Porazdelitev pogostejših črk

Kot je razvidno iz tabele 1 in slike 1, med črkami prevladujeta samoglasnika a in e s skoraj enako, približno 11-odstotno pogostnostjo, sledita i in o, za njima pa prvi soglasnik, zvočnik n ... sledi opis razlogov za tako razporeditev.


4. Besede

Samorastniki so sestavljeni iz 12.944 besed, med katerimi je 4.058 različnih. Porazdelitev dolžin različnih besednih oblik in vseh besednih oblik sta navedeni na slikah 2 in 3:


Slika 2: Porazdelitev dolžin različnih besednih oblik


Slika 3: Porazdelitev dolžin vseh besednih oblik

Na sliki 2 opazimo, da je največ različnih besed z dolžino 6 - med najpogostejšimi so zmeraj, skoraj, zaradi, čeprav, takrat, ljudje, njegov ..., da je porazdelitev dokaj pravilna, rahlo zamaknjena v levo, in da je delež kratkih besed med različnimi po pričakovanju majhen. Pri porazdelitvi dolžin vseh besednih oblik pa prevladujejo predvsem dve črki dolge nepolnopomenske besedne oblike, ki jih je skoraj tretjina - v seznamu, ki sledi, so navedene padajoče po pogostnosti:
je, in, se, na, da, so, pa, ki, ni, po, še, ne, za, bi, ko, že, to, iz, jo, od, do, ga, ji, ta, si, le, bo, če, te, mu, ti, mi, ob, me, tu, vi, ho, ju, en, , oh in on.


Slika 4: Krivulja rasti za besedne oblike

Iz krivulje rasti na sliki 4 vidimo hitrost polnjenja besednega zaklada Samorastnikov. Najpogostejši dve besedni obliki, je in in pokrijeta približno desetino celotnega besedila, prvih 9: je, in, se, na, da, so, pa, ki in ni pa dve desetini. Polovico dela pokrije približno 150 najpogostejših besednih oblik, tri četrtine prvih tisoč, malo naprej, pri 1244. besedni obliki, kjer se neha asimptotičen potek krivulje, pa se že začnejo enkratnice, ki jih je skupaj 2.814 ali 69 % vseh besednih oblik.


Seznam 885 samostalnikov s pogostnostmi, skupaj jih je 2.906

aherc1     boj7     bridkost1     čar2     deklič3
amažnik2     bok1     bršlin1     čas19     deklina2
baba4     bolečina8     bučanje1     čast3     del4
bajta20     bolest1     bukev1     čeljust1     delež1
bala1     bolezen1     Burga3     čelo2     delo9
bart1     borba1     camar3     čer1     denar2
Bela1     Borovlje1     carapa1     čistilo1     desetina1
belina1     boter2     Celovec3     človek24     desetletje1
berač1     botra2     cepljenje1     čredica1     dež1
beseda7     božanje1     cerkev2     črv1     dežela4
besnost1     bran1     cesar1     čustvo3     dih1
birič17     branje1     cesta2     čutilo1     dimnica9
biser1     brat4     ciganstvo1     dača1     dir2
bivališče3     brazda2     cmerač1     dan27     dlan7
bivanje1     brazgotina1     cmeravka1     dar1     dnina1
blisk1     breg3     cokla1     dečva1     dninar1
bližina2     breme1     cula2     dediščina1     dninarica1
bodočnost1     brezobzirnež1     cunder1     dejanje1     dninarstvo1
bog1     brezovina1     cundra2     dekla9     doba1
bogatija1     brežina1     cunja1     dekle3     dobrače1


dobrava1     duhovnik4     godec2     grgranje2     hoja1
Dobrla ves8     durnik1     golec1     grlica1     hotenje1
dobrota1     duša10     golota2     grlo1     hram1
dobrotljivost1     dvorišče2     gonja1     grob3     hrana1
dogodek1     enakovrednost2     gora4     groblja1     hrbet3
dojem1     fant1     gorica3     grom1     hropenje2
dolina3     fara2     gorje1     groza1     huba5
dolžnost3     farovž2     gospod15     grozica1     Hudabela5
dom2     fleka1     gospoda7     gruča1     Hudabivka17
domačija1     Gaber5     gospodar6     grunt4     Hudabivnica4
domačnost1     Gal6     gospodarstvo1     habina2     Hudabivnik19
dota3     garanje1     gospodinja6     hadrca1     hudič2
Drava7     gibčnost1     gost1     hči10     Huje1
drgetanje1     gladina1     gostoljubnost1     hip3     iberžnica3
drosa2     glas23     goščava1     hiša37     iberžnik1
družina15     glava12     goved1     hlačar1     ihtenje2
drva1     glej1     gozd4     hlad1     ime7
drvar4     globača10     graščina12     hlapec6     inat1
drvo1     gnev1     greh7     hlev1     izba1
duh5     gnezdo1     grešnica2     hod1     izgovor1


izjema1     kamra4     knap1     kovačnica1     kruh5
izmodrilo1     kamrica1     koleno5     koža5     kuga2
izraz1     Karavanke1     kolovrat1     kraj7     kuhelj1
jama3     Karnice89     konec9     kraja1     kup1
jamica1     Karničnica7     konoplja1     krava1     kuzla1
Jamnice1     Karničnik72     kopel1     kravarica3     kvatre1
janka2     Karnitschnigg1     kopišče1     krč2     las3
ječa1     kazen4     koprena2     kres4     last1
jed2     kipljenik1     korak6     kresanje1     lastnik2
jela3     kita1     korenika3     Kresnik1     lastnina1
jerbas1     klešče1     korenina1     kretnja1     lastnost1
jeza4     kletev2     korist2     kri8     Laško1
jezero2     klic3     korito4     krik2     laž1
jezik2     kljun1     Koroška1     krilo5     legenda1
joh1     klobasa2     kosem1     krivda1     lenoba1
jok5     klobuk1     kost1     krivic2     lepota5
kajža11     klop5     koš1     krivica7     les9
kajžar1     kmet3     Košat4     križ5     lesa3
kamen3     kmetica1     kot2     krohot1     lesnača1
kamenje1     kmetija1     kovač1     krst1     leto38


lice6     meja2     molk2     Nana4     nesrečnik1
Lipuš2     mena1     mora3     napad3     neusmiljenost1
listje1     merjasec1     mož5     napotje2     nevarnost1
ljubček1     meso6     možatost1     napoved1     nevesta1
ljubezen13     mesto4     možgani1     napuh1     nevrednost1
ljudstvo1     Meta145     možitev1     napuhnjenost1     nezavest1
log1     Mica1     možnar1     naročje2     nezavestnost1
lok2     mir2     mrak3     nasprotnica3     neznatnost1
lov1     misel3     mravlja1     natezalnica1     nežnost1
luč1     miza8     mrzel2     navada7     nižava1
mah2     miznik1     mučenica3     nebo2     nižina1
marnja1     mnenje3     mučitelj1     nebogljenec1     njiva2
martra6     moč14     muka3     nedelja2     noč10
martrnica3     moderc1     način5     nederje1     noga4
maša1     modernizacija1     nadomestujem1     neizkušenost1     nos1
materinstvo1     mogočnost1     nagajivost1     Nemec1     notranjost1
mati50     mogota1     nagon1     nepokorščina1     novica1
meč1     Mohor2     nagota1     neskušenost1     občutek3
meglenost1     moka1     najem1     nesreča6     obed1
mehkoba1     molitev4     najemnik4     nesrečnica1     Obir12


obisk1     oglje1     ozračje1     pijača2     podstrešje1
oblast2     ognjišče5     Ožbej87     pijanec1     pogled8
obleka2     okno2     palec1     pijanost4     pogreb5
obračun2     okolica3     palica3     pil1     pogrebec1
obraz20     okolnost1     pamet1     pila2     pogum2
obris1     Olševa2     pamtivek1     pisanje1     pohujšanje2
obtožba1     omotica1     pankrt14     pisanka1     pokopališče2
obzorje1     oplaz2     pankrtnica2     pisarna1     pokora8
oče32     opora1     pankrtnik1     plahta1     pol1
oči23     oprostitev1     par3     plamen2     polje7
oddaljenost1     orodje1     pas2     planina2     polovica1
odgovor6     osrčje2     pastir4     plat1     pomanjkanje1
odhajač2     ostanek1     pastirica1     plaz1     pomoč2
odhod3     ostrešje1     paša1     plot3     ponašanje1
odkritje1     ostrina1     pazduha1     pobočje2     ponos2
odločnost2     ošabnost1     Peca3     podboj1     Ponovca1
odmev2     otrok46     peč4     Podjuna8     ponudba1
odpor3     otveza1     pepel1     podlaga1     popotnica1
odpuščanje3     ovca2     perilo1     podoba6     porod1
ogenj1     ozir1     pest2     podoknica1     porodnica1


poroka2     precep1     prevzetnost1     prodaja1     razmerje2
poseka1     prečnica1     prezir3     prodajanje1     razum1
posel2     preddverje1     Prežih1     prostor1     razveženi1
posestvo6     predgorje1     prgišče1     prošnja4     reč1
posledica1     predivo11     priča1     prsi5     rednik1
poslopje1     predstojnik1     pridnost2     prst4     resnica2
postava8     pregovor1     prihod1     prt1     reva1
postelja3     pregrešnica1     prijatelj1     prvorojenstvo1     revščina2
pot9     prekladanje1     prilika1     psica7     rihta3
poteza1     prelaz1     priliznjenka1     pust2     ris1
potica1     premagovanje1     priložnost1     pušča1     rob2
potomec2     prepad2     Primož3     radovednež1     rod17
povesmo3     prepelica1     priprava2     rajniš6     rojstvo2
poveza1     prerokovanje1     pripravljanje1     rana4     roka34
povod1     presledek1     pristaš1     ravnina4     rosa1
povzročitelj1     prešuštnica4     pritisk1     raz1     Rož1
praded1     prešuštvo2     privrženstvo1     razburjenost1     ruša1
prag5     preteklost1     prizor3     razdvojenost1     samobučnež1
prah1     pretepanje1     prizvok1     razgon3     samoljubnost1
pravica16     prevara1     prod1     razgovor1     samopremagovanje2


samorastnik10     siromašnost1     slutnja1     sovražnik1     starš1
samostojnost1     sirota1     služba8     spanje1     steber1
samosvojost1     sirotej2     smeh1     spodbuda1     stena6
samota1     skala2     smola1     spomenik1     stiskalo1
samozatajevanje1     skledica1     smrad1     spomin1     stok1
samozavest2     sklep1     smrt9     spregled4     stokanje2
sanja2     skomina1     soba1     sraga1     stol6
sapa4     skot1     sodba2     sramota23     stoletje3
sedmina2     skrb1     sodnik3     srce17     stolnik1
selišče1     skrivnost1     sok1     srd2     stopnica1
senca1     skupina1     soldat3     sreča3     storija1
sestra2     skupnost1     solnik1     sreda1     stotak1
setev1     slabič4     solza5     sredstvo2     stotina1
sever1     slamnica2     sonce2     srenja2     strah4
severozahod1     sled1     sopara1     staja1     stran22
shod1     sleme10     sorod1     stališče1     strel1
sila9     slika1     sosed1     stan1     strela1
siljenje1     slog1     soseska15     stanovanje1     stresljaj1
sin21     slovesnost1     soseščina1     starka7     strmenje1
siromak1     slovo2     sovraštvo7     starost3     struna1


strup2     šum1     tolmun2     tveganost1     vdanost2
stud3     taterman1     tovarišica2     tvorba1     vdova1
studenec1     teden4     tovarna1     ud1     večina1
stvar5     tek1     trava2     udarec13     veja1
sunek2     telo16     travnik1     ude1     venec4
svat2     tema2     trdobučnež1     ugled2     vera3
svatba1     tepežka1     trdosrčnež1     uho1     vesa6
svet22     tepka1     trdota1     umetnost1     veter5
svinec1     testo1     trdovratnica2     umiranje2     veža2
Svinja2     težak1     trdovratnost3     upanje1     vhod1
svinjarija1     težava3     trinog1     ura4     Vid2
svojina2     tihota1     trma1     usmiljenje3     vik1
šega9     til2     trmoglavost1     usoda3     vino1
Šentvid1     Tinje1     trop1     usta3     vlačuga3
šepet1     tisa1     trpljenje2     ustnica3     voda2
šiba6     tla3     tuga1     uteha3     vodilo1
šibanje1     tlaka1     tujec1     utripanje1     vodovod1
škoda3     tnalo1     tuljenje1     užitek2     vojna6
Štajerska1     tok1     turist1     val2     vojska3
število1     tolažba1     tutujka1     vas6     vojščak1


vol2     zadelj3     zavest3     zrak1     žličnik1
Volbenk2     zadeva2     zavetje1     zunanjost1     žrtev1
volja3     zadnjica2     zavzetje2     zver1     žuborenje1
Voranc1     zadovoljstvo1     zdravilo1     zveza7     župnik3
voz3     zadrega1     zelišče1     zvon1     žvot5
vpeljanka1     zagrizenost1     zemlja4     žaga3       
vprašanje5     zahod1     zezej1     žalost2       
vrata4     zajedanje1     zgaga1     žarek1       
vreme1     zakon2     zgib1     želja2       
vresovje1     zaledje1     zgodba5     žena2       
vrh6     zamera1     zgodovina1     ženin2       
vrnitev1     zaničevanje2     zibelka6     ženitev5       
vrsta1     zanimanje1     zijalo1     ženska5       
vrv1     zapeljivost1     zlato1     žganje1       
vstajenje1     zapestje2     zloba1     žila1       
vzdih1     zapostavljenost1     zmena1     živina1       
vzhod1     zara2     zmota1     življenje10       
vznožje1     zarja1     znanje1     život1       
vzrok2     zarod1     zob4     žleb1       
začetek1     zasledovalka1     zora1     žlica1       


Seznam 736 glagolov s pogostnostmi, skupaj jih je 3.381

bati5     čvekati1     doživeti2     hoteti22     izposlovati1
bežati3     dajati2     doživljati1     hropsti1     izpovedati1
biti1655     dati18     drgetati1     hudovati1     izprati1
blesteti1     dejati2     drhteti1     ihteti1     izročiti1
bliskati1     delati6     družiti1     imeti41     izruvati1
boriti1     deliti1     držati2     iskati8     izstopati1
braniti5     déti1     dvigati1     iti20     izsuti1
brati1     dihati2     dvigniti6     izbičati1     iztepsti1
brigati2     dišati1     ganiti4     izbiti1     iztrgati2
brizgati1     dobiti10     gledati3     izdajati1     izvajati1
bruhniti1     dobivati1     gnati1     izginiti1     izviti2
buditi1     dobračati1     gnezditi1     izgnati1     izvršiti1
cepiti1     dognati1     goditi1     izjaviti1     izzveneti1
cmeriti1     dogospodariti1     goreti3     izkrčiti1     jemati1
curljati2     doleteti1     gospodariti1     izleči1     jesti3
čakati10     dopovedati1     govoriti13     izleviti1     jokati2
častiti1     doseči3     graditi1     izmiti1     karati1
čuditi1     dotakniti2     gristi5     izogibati1     kaziti1
čuti7     dovoliti8     hlačati1     izogniti2     kaznovati6
čutiti8     dovoljevati1     hoditi5     izpolniti1     kesati2


kisati1     liti1     morati39     napovedati1     nehati2
klati1     ljubiti1     mrtveti1     napraviti2     nositi5
klečati2     ločiti2     mrziti1     narediti2     občutiti1
klestiti1     lomiti1     mučiti1     narezati1     obdajati1
klicati1     mahati1     nacediti1     naslanjati2     obdati1
kloniti1     marati2     nadaljevati5     nasloniti1     obdržati2
končati1     maščevati2     nagnati1     nasprotovati1     obešati1
koristiti1     mazati2     najti6     nastajati1     obiti1
košatiti1     medleti1     nakapljati1     nastopiti2     objeti3
kraljevati2     meniti2     nakopati1     našteti1     objokovati1
krčiti1     metati1     nakopičiti1     naučiti2     oblegati1
krikniti3     meti1     nalagati2     navabiti1     oblikovati1
kriti1     minevati1     naložiti1     navajati1     obljubiti2
križati1     miniti1     namazati1     navdajati1     obljubljati1
krotiti1     misliti16     nameniti2     navdati3     obnavljati1
krstiti3     mleti1     nameravati1     navezati1     obnemeti1
kupiti4     moči50     nanesti1     navzeti1     obnemoči1
leči1     močiti1     napiti1     naznaniti1     obračati2
leteti1     molčati2     napolniti6     ne biti1     obrniti6
ležati5     moliti5     napotiti1     negovati1     obstajati1


obstati1     odpraviti2     omahovati1     pasti8     podžigati2
obvarovati1     odpreti1     omehčati2     paziti1     pogledati9
odbiti3     odpustiti2     onemoči2     peči2     pognati1
odgnati1     odpuščati1     opaziti1     peti1     pogoltniti1
odgovarjati3     odraščati2     opisovati1     pipati1     pogostiti1
odgovoriti6     odrezati2     opogumiti1     pisati1     pogrniti1
odhajati2     odrivati1     oprati1     piti4     poiskati1
oditi5     odtegniti1     opraviti1     plačati1     pojmiti1
odkriti2     odvrniti3     opravljati2     plačevati1     pokazati6
odkrivati2     odvzeti1     oprijemati2     planiti5     poklekniti1
odlagati3     odzibati1     oprostiti2     plaziti2     poklicati3
odločati1     odžebrati1     osirati1     plesti2     pokopati1
odločiti2     odžebravati1     oskruniti1     pljuskati1     pokriti2
odmevati1     oglasiti2     ostati14     pobarati4     pokrivati1
odobravati2     ohladiti1     ostrmeti1     pobegniti2     pokupiti1
odpahniti1     ohraniti3     ovenčati1     pobesiti1     polagati3
odpeljati2     ojunačiti1     ozdraveti1     pobrati2     polastiti1
odpihniti1     okleniti1     ozreti2     poceliti1     poljubljati1
odpovedati14     olajšati1     oženiti2     počiti1     položiti7
odpovedovati1     omahniti1     padati1     podlezti1     pomagati2


pomeniti2     poskusiti1     požreti1     preložiti3     prestreči1
pomikati1     poslavljati1     praviti8     premagati2     pretakati1
pomiriti2     poslušati4     prebosti1     premisliti2     pretepati1
pomisliti1     posneti1     prebuditi1     premišljevati1     pretepsti3
pomladiti1     postajati5     prebujati1     premolkniti1     pretrpeti1
pomniti1     postati13     predlagati1     prenašati5     prevezati2
pomoliti1     postaviti5     predočiti1     prenehati2     previjati1
ponoviti1     posušiti2     predreti1     prenesti5     prevzeti1
popasti1     posvetiti1     predvidevati1     preostati1     prezirati1
popevati1     potegniti2     preglasiti1     prepovedati1     prežgati1
popiti1     potisniti1     pregovoriti2     prepovedovati1     preživeti1
popravljati1     potiti1     prehajati1     preprečiti1     preživljati3
populiti1     potlačiti1     preihteti1     prepričati1     priboriti1
popustiti2     potrebovati3     prejeti1     prepustiti3     pričakovati6
poriniti1     potuhniti1     prekiniti1     prerasti2     pričati2
poročiti1     poudariti1     preklinjati2     prerediti1     pričenjati1
posaditi2     povedati5     prekopavati1     prespati1     pričeti3
posedati1     povzročiti3     prekršiti1     prestati4     prideti1
posiveti1     pozabiti4     prelesti2     presti1     pridirjati1
poskrbeti1     poznati5     prelivati1     prestopiti1     pridregniti1


prignati2     pritisniti1     razkriti2     rekateti1     sklanjati2
prigovarjati2     privaditi2     razkrivati1     rekati2     skleniti5
prihajati7     privezati3     razlagati2     rešiti2     skloniti1
prihraniti1     privezovati1     razločiti1     režati1     skočiti1
prijeti2     privleči1     razmišljati1     roditi5     skriti6
primazati1     prizadevati1     raznesti1     romati1     skrotovičiti1
prinesti3     priznati1     razodevati1     samevati1     skušati7
pripeljati1     prižgati1     razrešiti1     sanjati1     sleči1
pripisovati1     prodati2     razsajati1     sedati1     slediti1
pripoditi1     prositi1     razsrditi1     sedeti6     slišati3
pripomoči1     pustiti2     razsuti1     segati2     slutiti6
pripovedovati1     puščati1     razširiti1     sesti1     služiti3
pripravljati2     rasti5     raztrgati1     sevati1     smeti8
prisegati1     ravnati2     razumeti10     shajati1     smiliti1
priskočiti2     razbežati1     razveljavljati1     shoditi1     snemati1
prisoditi1     razbiti1     razvezati2     sikati2     sovražiti1
pristopiti3     razbohotiti1     razviti1     siliti2     spadati2
priti32     razdediniti1     razžaliti1     siniti1     speči1
pritirati1     razkopati1     reči13     skeleti1     spletati1
pritiskati3     razkopavati1     rediti3     skladati1     spodjedati1


spogledati1     stati6     šklepetati1     učakati1     usesti2
spolniti1     stegniti3     štrbunkniti1     učiti1     ustaviti2
spomniti1     stiskati5     šumeti1     udariti2     ustrezati1
spotikati1     stisniti6     teči4     udarjati1     usuti2
spoznati3     stokati1     tepsti6     udeležiti1     utegniti4
spoznavati1     stopiti4     teptati1     udreti2     utešiti1
spraviti1     stopnjevati1     tešiti1     udrihati1     utrjevati1
spregledati1     storiti9     tičati1     uganiti1     uveljavljati1
spregovoriti1     stresati1     tiščati1     ujeti1     valiti1
sprejemati1     stresti4     tlačiti1     ukazati1     vdajati2
sprejeti4     strezniti1     tleti1     uloviti1     vdati5
spremeniti3     strgati1     tolažiti1     umikati1     vdreti1
spremiti1     strmeti1     trajati1     umirati1     večati1
spremljati1     suniti1     trditi3     umiriti1     vedeti13
spreobračati1     svestiti1     tresti1     umreti4     veleti1
sprevideti3     svetiti1     treščiti1     uničiti1     veljati2
sprijazniti1     svitati1     trpeti5     upati4     vesti1
spustiti2     šepati1     tugiti1     upirati1     videti32
srebati2     šepetati1     tvoriti1     upokojiti1     vihati1
starati1     širiti2     ubiti3     urediti1     vladati3


vleči3     vživeti1     zakleti1     zarezati1     zavidati1
vliti2     zabliskati1     zaklicati1     zarjuti1     zaviti1
vlivati1     zaboleti1     zakopati1     zarožljati1     zavleči1
vmešati1     zaceliti2     zakričati2     zasegati1     zavpiti2
voditi4     začenjati1     zalajati1     zaslediti1     zavreči4
voziti1     začeti20     zalivati1     zaslužiti1     zazebsti1
vpasti1     začuti1     zamenjati1     zasmrdeti1     zazibati1
vpeljati2     začutiti1     zamuditi1     zasopsti1     zazoriti1
vprašati4     zadeti1     zanesti2     zastati1     zazvoniti1
vreči3     zadušiti4     zaničevati1     zastaviti2     zbirati4
vreti2     zagledati2     zanositi1     zastopati1     zbrati2
vriskati1     zagnati3     zaokrožiti2     zasukati1     zbuditi1
vrniti8     zagosti1     zapasti2     zašepetati1     zdeti14
vstajati1     zagristi1     zapaziti5     zatajiti3     zdihovati1
vstati3     zagrmeti2     zapirati1     zateči3     zdirjati1
vstaviti1     zahajati1     zapreti3     zategniti1     zdramiti1
vstopiti2     zahreščati1     zaprositi1     zaupati1     združiti1
vtihotapiti1     zahvaliti1     zapustiti5     zavdati1     zganiti4
vzeti17     zajokati3     zapuščati1     zavedeti3     zginiti3
vziti1     zakaditi2     zareči2     zavekati1     zgoditi9


zgrabiti4     znesti1                     
zgražati1     znositi1                     
zgrbiti1     zraščati1                     
zgruditi1     zravnati1                     
zgubiti1     zreti1                     
zgubljati1     zrušiti4                     
zijati2     zvedeti4                     
zleči5     zvijati3                     
zlesti1     zviti2                     
zleteti1     zvrniti1                     
zlivati1     žareti1                     
zlomiti1     žebrati1                     
zmagati2     želeti2                     
zmanjkati2     ženiti3                     
zmeniti2     žgati7                     
zmesti1     živeti9                     
zmoči1                            
zmračiti1                            
znajti2                            
znati4                            


Seznam 504 pridevnikov s pogostnostmi, skupaj jih je 1.112

bel8     bridek2     dobrodošel1     gajžvan1     hladen3
belanski4     cel4     dolg3     ganjen1     hlastajoč1
besen1     celovški2     določen1     gibčen1     hlepeč2
bežeč2     ciganski1     dolžen1     gladek1     hud8
bister1     cundrast1     domač6     globok7     Hudabivkin1
blagoslovljen2     čist1     dosmrten2     goden1     Hudabivnikov1
bled2     človeški1     dovoljen1     gol4     hudabivški19
blizek3     črn8     dravski2     gornji1     imeniten1
bližnji3     čuden2     drevesen1     gorski3     imenovan1
bodoč1     daljen1     drhteč1     gospodarjev1     iskren1
bogat2     današnji1     drugačen2     gospodov1     izčrpan1
bojazljiv1     debel1     duhoven1     gosposki6     izgnan1
bojen3     dejanski1     duševen1     gozdnat1     izjokan2
boleč1     dekletov1     dveuren2     graščinski8     izoblikovan1
bolesten2     dekliški2     dvignjen1     grešen1     izrezan1
boren1     deviški2     edin3     grofovski4     izruvan1
božji4     divji1     edinstven1     grozeč1     izsušen1
brezov1     dneven1     enakomeren2     grunten1     izumrl1
brezzob1     dober3     enakovreden1     hčerin1     izvoljen1
brežen1     dobrliveški1     fantovski1     hišen2     jasen1


javen2     krut2     martrniški1     nadaljnji1     nekdanji4
jezerski1     krvav5     materin9     nadčloveški2     nemaren1
junaški1     krvaveč2     materinski2     nag2     nemški1
kamnit1     kuzlast1     mehek2     nagrbančen1     nenavaden1
Karničnikov9     lahek1     Metin25     nakipel1     neodločen2
karniški22     lanen2     miren2     namenjen2     neodložljiv1
kaznovan1     lapuhov1     mlad20     naoran1     nepopisen3
kipeč1     lasten4     mladoleten1     nasičen1     nepoznan3
klečeč1     lep11     mlinski1     naslednji2     nepremagljiv1
kmečki6     lesen4     močen9     navzoč2     nepristopen1
končan2     leskov1     mogoč4     nedolžen3     nesebičen1
koroški4     lesnat1     mogočen9     nedostopen1     neskončen2
košat4     ležeč2     moker1     nedotaknjen1     nesrečen6
Košatov1     ljub1     molčeč1     neenak1     neštet1
krasen1     ljudski1     mračen1     neizgorel1     neupogljiv1
kratek2     lunin1     mrtev1     neizmeren3     neviden2
krčevit1     mahovit1     mrzel2     neizogiben1     nezaslišan3
kriv2     majhen6     mrzličen1     neizprosen5     nezaupljiv1
krščen1     mali8     mučen1     nejasen1     nezavesten1
krušen1     marogast1     mučeniški2     nejevoljen1     neznan2


nizek1     odprt2     oživljen1     podplut1     pošten1
notranji2     odpustljiv1     pameten2     poglaviten1     poteptan1
nov12     odrasel1     pankrtski4     pogost1     potolčen1
občuten1     odrt1     paren1     pogumen1     potopljen1
obdravski1     odsoten1     pastirski1     poklican1     potreben2
obirski5     ogromen2     peklenski1     poleten3     potrjen1
oblikovan1     okinčan1     pekoč2     poln10     potrt1
obrit1     okruten1     pet2     polnoleten1     potuhnjen1
obrizgan1     omotičen1     petleten1     položen2     pozabljen1
obrnjen3     onemogel1     pijan4     ponižan1     poznan1
obseden2     osmojen1     plah1     ponižujoč1     pravi4
obširen1     osovražen1     planinski2     ponujan1     prebujajoč1
obupan1     osramočen2     plav1     poseben7     prečen1
očetov2     ostal8     pliberški1     posejan1     prečuden2
očiten5     oster1     plosk1     poselski1     predrzen1
oddaljen1     otožen2     pobesnel1     poslednji3     predzadnji1
odet1     otroški1     pobešen1     posrebren1     pregnan2
odločen1     ovčji1     počrnel1     postaren1     prejšnji3
odločilen2     Ožbejev6     podjunski1     posušen2     preklet4
odporen1     ožgan4     podoben2     posveten1     prekrižan1


prelep1     primoran1     raztresen1     skuren4     starodaven2
prelesten1     pripadajoč1     razvpit1     slab2     stegnjen1
preostal2     pripravljen2     redkobeseden1     sleheren1     stisnjen3
preslaboten1     pristopen1     rožen3     slovenski1     stoleten1
prespan1     privezan2     rumenkast1     smrdljiv1     strahoten1
prestrašen2     priznan1     sajast1     smrten1     strasten2
prestreljen1     prodan1     sam29     soden2     strašen1
pretekel1     prost1     samorasten1     somračen1     strm1
pretiran1     prvoten1     samosvoj1     sončen2     strog1
prevelik2     rahel2     severen2     soparen1     strt1
prevezan1     ranjen2     sinji1     sovražen2     suh2
prevzeten1     raven1     sinov1     speč1     suhljat1
prezirajoč1     razbit1     siv2     splošen1     sunkovit1
pribit1     razbolel1     skažen1     spodnji7     suženjski1
pričakovan1     razburjen1     skesan1     sramoten3     svet1
priden1     razen5     sključen1     srčen1     svetel4
pridržan1     razoran1     sklonjen2     srebrn1     svež1
pridušen2     razpadel1     skrit3     srečen2     svoboden1
prijeten2     razpokan1     skrivnosten1     star44     širok6
prikrit1     razšiban1     skrušen2     starkin1     škodoželjen2


štajerski1     uničen1     vržen1     zaprt1     zgrbljen1
štrenast1     utrujen1     vsakdanji3     zapuščen2     zgubljen1
tajen2     užaljen2     Zablatniški1     zarjavel1     zloben1
taloven2     vajen1     zabuhel1     zasajen1     zlomljen1
temačen1     varen1     zaceljen1     zasledujoč1     zmožen2
temen1     vcepljen1     zadirljiv1     zatajevan1     znan6
tenek1     vdan1     zadnji5     zatopljen1     znorel1
težek14     večen4     zadoščen1     zavdan1     znosen1
tih5     velik29     zakajen1     zavezan1     zrasel1
tleč1     velikanski1     zakonski1     zavit1     zravnan2
topel1     veren1     zakoreninjen1     zavržen1     zrezan1
trd3     vesel2     zakrknjen2     zbegan1     zvišen1
trden3     vežen1     zalit2     zbit1     žalosten7
trnov1     viden1     zamaknjen1     zbran4     žameten1
trpeč2     visok5     zamišljen2     zdrav4     žareč1
tuj2     vkopan1     zamožen1     zdravilen1     železen1
tuleč1     vlažen1     zamujen1     združen1     ženinov1
ubog4     vojaški2     zanimiv3     zelen1     žgan1
uboren1     vojen1     zaokvirjen1     zginjala1     živ5
ukazujoč1     votel2     zapeljiv1     zgrajen1     živeč1


življenjski1                            
živordeč1                            
žolt1                            
žrtvovan1                            


5. Povedi

Samorastniki imajo 827 povedi, ki so dolge od 1 do 74 besed, povprečna dolžina povedi je 16 besed. Podatek kaže, da premi govor v besedilu ni prevladujoč.


Slika 5: Porazdelitev dolžin povedi

Najkrajši povedi sta Ne! in Huj…, najdaljša pa je:
Tudi ihtenje je popustilo, in solze, ki so še lile iz njenih oči, niso bile več tiste bridke solze, ki curljajo iz srčnih bridkosti; kmalu pa so se tudi te posušile v novi moči, ki je rasla v njej, ko je sedala na martrnico, ko je polagala svoje roke na psico, da jih je okrutni gospodar mogel pod zapestjem privezati na les, da sta se navzgor obrnjeni, tesno stisnjeni dlani zaokrožili v majhno skledico.


6. Zaključek

Sem pridejo zaključne misli avtorja naloge in njegovi vtisi pri pisanju seminarske naloge.


7. Viri

V tem poglavju so navedeni spletni, knjuižni in morebitni drugi viri, uporabljeni pri nastanku seminarske naloge.
Stran je postavila Marija Novak in jo nazadnje spremenila 2. oktobra 2013.

Naslov strani: http://www.jtpj.eu/osebne_strani/2012-2013/Novak_Marija/seminarska_naloga.html       
   Slika števca