Jezikovne tehnologije
doc. dr. Primož Jakopin


        Predmet Jezikovne tehnologije je imenovani poučeval na Univerzi v Novi Gorici Fakulteta za humanistiko med leti 2012 in 2016 za študente 3. letnika študijskega programa Slovenistika (prva stopnja), pred tem pa pod imeni Računalništvo za filologe, Besedilo in računalnik in Računalniška analiza besedil med leti 1993 in 2012 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kot izbirni predmet za študente raznih študijskih smeri. Njegov namen je bil seznaniti študente z osnovami kvantitativne analize besedil, z možnostmi, ki jih odpirajo predvsem domači besedilni korpusi, ter znanji o označevalnem jeziku spletnih strani.
        Ocena pri predmetu je bila sestavljena iz ocene seminarske naloge in iz preverjanja znanja po koncu izvajanja predmeta. Seminarska naloga je obsegala statistični opis izbranega literarnega dela v slovenskem ali angleškem jeziku, v obliki spletne strani.
Teme:


Seminarska naloga
Viri in literatura


Magistrska dela in diplomske naloge

        Pri predmetu je bilo mogoče izbrati tudi temo za diplomsko nalogo, magistrsko delo ali doktorsko disertacijo. Teme obsegajo kvantitativno analizo izbranega zaključenega besedila ali določene jezikovne prvine večje besedilne zbirke.Stran je postavil P. Jakopin in jo nazadnje spremenil 27. novembra 2016.

Naslov strani: http://www.jakopin.net/JT/Predmet_Jezikovne_tehnologije.php       
       4091