Primož Jakopin

Shranjevanje fotografij in priprava za objavo na spletu

s pomočjo programov Eva in IrfanView

 

 1. Uvod
 2. Preimenovanje datotek s fotografijami
 3. Pomanjšava fotografij za objavo na spletu
 4. Priprava spletne strani
 5. Povezave1. Uvod

        Za organizacijo arhiva fotografij, kadar jih vsak dan ne nastane zelo veliko, je priporočljivo oblikovanje imenikov na disku računalnika po letih in notraj njih s podimeniki po mesecih. Če slikamo bolj malo, zadostujejo že mape po letih.
        Za izvedbo naloge na tej strani potrebujemo dva programa: Eva, ki jo je pripravil avtor te strani in IrfanView, ki je opisan na strani o pisanju predstavitvene strani. Vzemimo, da sta oba programa že instalirana na našem računalniku.
2. Preimenovanje datotek s fotografijami

        Denimo, da mi je ime Marija Novak. Preimenovanje bomo napravili s programom Eva, ki ga bomo v ta namen opremili z novim naborom funkcijskih tipk. Kliknemo na povezavo iz prejšnjega stavka in datoteko function.keys shranimo v imenik, kjer imamo nameščen program Eva. Nato urejevalnik Eva poženemo in preberemo z diska že omenjeno datoteko function.keys. Preimenovanje je na funkcijski tipki <F7>,

F7:^787IMG_^005MN_0^441_db_setup,9.^005^439_db_setup,9.^005

ki bo razložena nekaj vrstic niže, ko pride na vrsto njeno izvajanje. Za zdaj popravimo v njej le črki MN, ki se nanašata na Marijo Novak in namesto njiju napišemo prvi črki svojega imena in priimka. Če je katera od teh dveh črk č, š ali ž, jo nadomestimo s c, s ali z. Nato datoteko s funkcijskimi tipkami istaliramo z izbirama Eva -> Tako tabelo nazaj ter Eva -> "EVA_RSF" na disk, kjer na vprašanje, ali " povozimo" staro datoteko EVA.RSF:Slika 0: Eva - dialog pri ponovnem zapisu datoteke, ki je že na disku

odgovorimo pritrdilno, kot na sliki 0. Pri tovrstnih dialogih tipa DA in NE je pri Evi treba za DA vedno potrditi ustrezno ploščico - privzeta nastavitev je NE.
        Zdaj potrebujemo še datoteke s fotografijami, ki jih bomo obravnavali na vaji. V novem zavihku spletnega pregledovalnika pogledamo stran s posnetki. Odpre se spodnji seznam 26 posnetkov, ki jih je pred časom napravil pisec teh vrstic:

IMG_0807.JPG   IMG_0812.JPG   IMG_0817.JPG   IMG_0822.JPG   IMG_0827.JPG   IMG_0832.JPG
IMG_0808.JPG   IMG_0813.JPG   IMG_0818.JPG   IMG_0823.JPG   IMG_0828.JPG
IMG_0809.JPG   IMG_0814.JPG   IMG_0819.JPG   IMG_0824.JPG   IMG_0829.JPG
IMG_0810.JPG   IMG_0815.JPG   IMG_0820.JPG   IMG_0825.JPG   IMG_0830.JPG
IMG_0811.JPG   IMG_0816.JPG   IMG_0821.JPG   IMG_0826.JPG   IMG_0831.JPG

S strani poberemo slike in jih shranimo v ustrezen imenik na disku našega računalnika, denimo da je to imenik na disku D - D: -> Fotografije -> 2016 -> Marec.
        Poženemo urejevalnik IrfanView in z njim pregledamo te fotografije. To naredimo z zaporedjem izbir:
File -> Open -> D: -> -> Fotografije -> 2016 -> Marec -> IMG_0807.JPG
Dobimo prvo fotografijo, portal stavbe ZRC SAZU na Novem trgu v Ljubljani. Posnetek je zvrnjen za 90 stopinj v desno. Da bi slike lažje ocenjevali, brez kake druge vsebine na zaslonu, vrstic z menijem, ikonami in raznim drugim balastom na ekranu, s tipko <Enter> izberemo celostranski način - vedno ga lahko zapustimo s tipko <Esc>. Z ukazom (črko) <l> (left) fotografijo postavimo pokonci. Če nam je všeč, posnetek ohranimo, sicer ga zbrišemo s tipko <Delete>. Naslednji posnetek dobimo z <PdDn> (Page Down, Naslednji zaslon, tipka <PdUp> podobno prikliče prejšnji posnetek, <Home> prvega, <End> pa zadnjega) in postopek ponavljamo do konca seznama. Če nismo bili prestrogi, so šli v koš posnetki 811 (neoster), 812 in 814 (slabši različici posnetka 815), 819 (neoster), 821 in 822 (slabši različici vrabca, boljša je 823), 827 (golob je videti, kot bi imel štiri krila), 828 (neoster), 829 in 830 (neizrazito nebo). Po stari ljudski modrosti Imajo pa vsake oči svojega malarja in je izbor lahko tudi drugačen. Denimo, da smo izbrali kot je zgoraj opisano in ostane tako 15 posnetkov.
        Sledi preimenovanje posnetkov, da bodo primerni za shranitev v naš arhiv D: -> -> Fotografije -> 2011 -> Marec. V ta namen spet poženemo urejevalnik Eva, se v njem odločimo za izbiri Disk -> Razširjena izbira ter v njem branje datotek v surovem načinu, Beri -> Surovo:Slika 1: Eva - branje datotek v surovem načinu pri razširjeni diskovni izbiri

S pomočjo navigacije po imenikih na desni strani zaslona - klik na podimenik prikliče pot na njegovo vsebino, klik na prvo vrstico desne strani zaslona [..] pomeni v imeniški strukturi prehod na višji nivo, izbira Disk -> Razširjena izbira ter klik na ime enega izmed diskov ali drugih pomnilniških medijev v spodnjih vrsticah izbire pa prehod na ustrezni disk - se odpravimo do imenika D: -> -> Fotografije -> 2011 -> Marec in tam preberemo v pomnilnik vse datoteke, od 807 do 832. Na ime prve kliknemo samo enkrat, držimo pritisnjeno levo tipko <Shift>, kliknemo (enkrat) še na ime zadnje datoteke, IMG_0832, da celoten seznam postane modre barve, potem pa z Enter potrdimo izbor. Program nas najprej vpraša za dvoje vrednosti:Slika 2: Eva - branje več datotek v pomnilnik

V prvo okence (Bi pred vsako še ime in dolžino?) s klikom dodamo kljukico, ter kliknemo na <Prav>. Znajdemo se pred zaslonom na sliki 3:Slika 3: Eva - prva datoteka s sliko ene ljubljanskih vedut v surovem formatu

V prvi vrstici je pet zvezdic, v drugi ime datoteke, ki mu za dvopišjem sledi še dolžina v bajtih, v tretji vrstici so tri zvezdice, sledi pa vsebina datoteke kot besedilo, razrezana na vrstice po 50 bajtov. Iz vrstic na tačetku datoteke razberemo, da je bil posnetek narejen 14. marca 2011 ob 10. uri 27 minut in 42 sekund, s kamero Canon VIXIA HF S100. Druge datoteke sledijo v podobnem zapisu do konca. Opazimo tudi, da so datoteke s slikami dolge nekaj megabajtov, navadno približno 2 ali 3, in kot take za pošiljanje po elektronski pošti prijateljem in znancem, ali za objavo na spletu, odločno predolge.
        Denimo, da se je doslej v našem arhivu nabralo že 8352 fotografij in bi želeli, da dobijo datoteke:

IMG_0807.JPG, IMG_0808.JPG, IMG_0809.JPG, IMG_0810.JPG, IMG_0813.JPG, IMG_0815.JPG, IMG_0816.JPG, IMG_0817.JPG, IMG_0818.JPG, IMG_0820.JPG, IMG_0823.JPG, IMG_0825.JPG, IMG_0826.JPG, IMG_0831.JPG in IMG_0832.JPG

nova imena:

MN_08353.JPG, MN_08354.JPG, MN_08355.JPG, MN_08356.JPG, MN_08357.JPG, MN_08358.JPG, MN_08359.JPG, MN_08360.JPG, MN_08361.JPG, MN_08362.JPG, MN_08363.JPG, MN_08364.JPG, MN_08365.JPG, MN_08366.JPG in MN_08367.JPG

Nov nabor bi imel spredaj začetnici imena in priimka (kot Marija Novak), sledile pa bi zaporedne številke posnetkov, brez lukenj, od 8353 do 8367. Da bi to dosegli, najprej vrednost Pomožno število pri podatkovnih nastavitvah, do njih pridemo z izbirama Zbirke -> 8. Nastavitve, nastavimo na 8353, kot na sliki 4:Slika 4: Eva - določitev Pomožnega števila pri Podatkovnih nastavitvah na 8353

Vse, kar je še treba, je, da se v urejevalniku Eva postavimo na začetek datotek, to napravimo s tipko <Home>, nato pa držimo prst nekaj časa na funkcijski tipki <F7>, da se popravijo vsa imena datotek. Začetek je po novem videti takole:Slika 5: Eva - začetek pomnilnika po preimenovanju datotek

Zadnja med datotekami zdaj nosi ime MN_08367:Slika 6: Eva - zadnja preimenovana datoteka v surovi obliki

Sledi shranitev vsega narejenega nazaj na disk, kar v trenutni imenik:Slika 7: Eva - shranitev skupine datotek, v pomnilniku shranjenih v surovi obliki, na disk

V imeniku Marec imamo zdaj poleg datotek od IMG_0807.JPG do IMG_0832.JPG še datoteke od MN_08353.JPG do MN_08367.JPG. Prvih ne potrebujemo več, v Evi jih lahko zbrišemo z zaporedjem izbir Disk -> Izbira -> Zbriši datoteko z diska, kjer potem odklikamo (enkrat) IMG_0807, držimo pritisnjeno tipko <Shift>, kliknemo enkrat še zadnjo, IMG_0832 in pritisnemo <Enter>.


3. Pomanjšava fotografij za objavo na spletu

        Fotografije, ki jih imamo zdaj zbrane v imeniku Marec, so v datotekah, ki jih je napravil in shranil fotoaparat, v najboljši ločljivosti, ki jo zmore (1840 krat 3264 pikslov), in vsaka je dolga več megabajtov. Tudi če bi imeli veliko zmogljivejši internet, kot ga poznamo zdaj, se tako velikih fotografij ne bi splačalo prenašati po spletu, saj jih ne bi mogli nezmanjšanih prikazati na zaslonu računalnika. Velika večina uporabnikov spleta take ekranske ločljivosti na svojih računalnikih pač nima. Tudi bi, po drugi strani, svojim znancem, ki bi jim poslali tako dolge slike, z njimi dodobra napolnili elektronske poštne nabiralnike, pa še čakati bi morali precej časa, da bi jih na zaslonu sploh v celoti zagledali, predvsem pa bi jim nehote tudi pokazali svojo računalniško, če že ne nepismenost, pa vsaj nemoč. Zato posnetke, tako za pošiljanje naprej, še bolj pa za objavo na spletu, prej pomanjšamo. To lahko napravimo tudi z že omenjenim programom IrfanView. Program poženemo, potem pa v osnovni izbiri File izberemo Batch Conversion / Rename, saj nameravamo pomanjšati več kot samo eno fotografijo naenkrat. Na zaslonu dobimo okno, prikazano na sliki 8:Slika 8: IrfanView - okno za paketno konverzijo ali preimenovanje datotek

Kot je prikazano na sliki 8, zgoraj desno pri določilu Look in: izberemo podimenik Marec. Ker so vse fotografije shranjene ležeče, je pa med njimi kar nekaj pokončnih, jih bomo pomanjšali v dveh korakih. Da bi videli, katere naj ostanejo ležeče, katere je treba pa obrniti, zadnje določilo v isti vrstici, kjer je že Look in: pomaknemo na Thumbnails, kot je prikazano na sliki 9:Slika 9: IrfanView - izbira določila za način prikazovanja datotek v imeniku

Preden zdaj izberemo slike, ki jim je treba spremeniti velikost, še povejmo, da se bo s posnetki nekaj bolj resnega dogajalo, kar naredimo tako, da damo kljukico v okence Use advanced options levo v zgornji polovici okna, potem pa še izberemo imenik, kamor naj se shranijo pomanjšane slike, kar določimo v okencu Output directory for result files levo v sredini. Tu izberemo D: -> Fotografije -> 2011 -> Marec, po kliku na ploščico Use current (Look in) directory, potem pa na konec dopišemo še Velike in nov imenik potrdimo še s pritiskom na tipko <Enter>, kot na sliki 10:Slika 10: IrfanView - izbira naprednih možnosti in izbira imenika za rezultate

Sledi še izbira, kako komprimirane naj bodo pomanjšane slike. To napravimo po kliku na Options poleg okenca za izbiro formata izhodnih slik Output format, v katerem mora biti seveda izbran JPG - JPG/JPEG format. Drsnik pomaknemo na 50, kar je za gledanje slik še prav sprejemljiva vrednost, z njo pa dosežemo tudi, da bodo celozaslonske slike dolge okoli kot 100 kilobajtov, namesto več megabajtov, kolikor so dolgi originali. Z vrednostjo 100 bi dosegli zelo kvalitetno shranitev, ki bi imela za posledico tudi zelo dolge novonastale datoteke, z recimo 10 pa zelo zelo kratke datoteke, ki bi pomenile pa že precej "žagaste" slike, še posebej na prehodih med odtenki, recimo na nabu pri oblakih.Slika 11: IrfanView - izbira intenzivnosti komprimiranja pri shranjevanju v formatu JPG

Kliknemo na OK in se odpravimo določati način pomanjšave. Najprej kliknemo na ploščico <Advanced>, ki je oživela (postala kljukljiva), potem ko smo dali kljukico v okence Use advanced options. Odpre se okno na sliki 12:Slika 12: IrfanView - napredne nastavitve pri paketni konverziji

Kot je prikazano na sliki najprej vstavimo kljukico v okence Resize, zatem oživimo radijski gumb Set new size, za njim še gumb Set long size to in v okence na njegovi desni vnesemo /font> vnesemo vrednost 800. Da ne dobimo popačene slike, vstavimo kljukico še v okence Preserve aspect ratio (proportional). Slike bodo po konverziji torej namesto 1840 krat 3264 pikslov velike 451 krat 800, kar je primerno za prikazovanje ene same slike na zaslonu računalnika. Ker bomo najprej izbrali vodoravne slike, ki jih ni treba nič vrteti, je to vse, kar potrebujemo. Kliknemo na ploščico <OK> in se lotimo izbiranja slik za pomanjšavo. Držimo pritisnjeno tipko <Ctrl> na tipkovnici in odklikamo posnetke: MN_08356.JPG, MN_08357.JPG, MN_08358.JPG, MN_08359.JPG, MN_08360.JPG, MN_08361.JPG, MN_08362.JPG, MN_08363.JPG, MN_08365.JPG in MN_08367.JPG, kot na sliki 13:Slika 13: IrfanView - izbiranje posnetkov za paketno konverzijo

Nato tipko <Ctrl> izpustimo ter kliknemo na ploščico <Add>. Če bi bili vsi posnetki vodoravni, bi si lahko posel poenostavili s klikom na ploščico <Add all>. Konverzijo zdaj sprožimo s klikom na ploščico <Start Batch>:Slika 14: IrfanView - pred začetkom dejanske konverzije

Konverzija je hitro gotova in dobimo naslednje poročilo o dogajanju med njo:Slika 15: IrfanView - poročilo o opravljeni konverziji

Ostale so še pokončne slike, ki jih je treba med konverzijo zavrteti, zato kliknemo na ploščico <Return to batch>. Najprej se spet odpravimo v Napredne nastavitve (Use advanced options), kjer vse pustimo, kot je že bilo, le v okence Rotate left sredi slike vstavimo kljukico, kot na sliki 16:Slika 16: IrfanView - nastavitev vrtenja slik v levo pri paketni konverziji

Kliknemo na <OK> in, podobno kot smo prej vodoravne, zdaj izberemo slike, ki jih je treba zavrteti v levo, da bodo stale prav. Prej še iz seznama za konverzijo odstranimo že pomanjšane vodoravne slike, kar naredimo s klikom na ploščico <Remove allgt;. Potem za izbiro slik prst spet držimo na tipki <Ctrl>, poklikamo posnetke MN_08353.JPG, MN_08354.JPG, MN_08355.JPG, MN_08364.JPG in MN_08366.JPG, izpustimo tipko <Ctrl>, kliknemo na ploščico <Add>, potem pa še na <Start Batch>. Poročilo o konverziji je zdaj krajše:Slika 17: IrfanView - poročilo o konverziji slik, ki so bile še zavrtene

saj je bilo posnetkov samo 5. Zdaj imamo v imeniku Velike vse naše posnetke, velike 451 krat 800 pik. Za pošiljanje po elektronski pošti je ta velikost že dovolj, za prikaz na spletni strani, kjer bo gledalec moral pogledati hkrati več slik, ki mu zelo verjetno ne bodo vse všeč, je pa bolje pripraviti še en komplet pomanjšav, še za polovico manjših (226 krat 400 pikslov). Te ne bodo tako majhne kot znamka (angl. thumbnail pictures), na njih se bo še vedno vse dokaj dobro videlo, ne bodo pa zelo motile in gledalcu bomo dali možnost, da s s klikom dobi sliko v še enkrat večji velikosti, kakršne imamo zdaj v imeniku Velike. Z delom torej še nismo končali, zato spet izberemo ploščico <Return to batch>. Najprej iz seznama za pomanjšavo odstranimo že obdelane slike: s klikom na ploščico <Remove allgt;, nato pa popravimo še imenik, kamor bomo shranili nove pomanjšave, v Majhne in pritisnemo <Enter>. Nato imenik, iz katerega bomo jemali slike za pomanjšavo, popravimo iz Marec na Velike (zgoraj sredi okna, za zvezo Look in:) ter kliknemo na ploščico <Add all>, saj so slike v imeniku Velike že vse prav obrnjene in jih lahko obravnavamo vse skupaj po istem postopku. Dobimo okno kot je prikazano na sliki 18:Slika 18: IrfanView - pred ponovno pomanjšavo slik

Programu je treba povedati še, kako naj pomanjša te slike. Kliknemo na ploščico <Advanced> in tam v območju Resize najprej kliknemo na gumb Set new size as percentage of original. Ko smo to naredili, se je gumb Set new size seveda izklopil. V okence Width vnesemo vrednost 50, okence Height se na to vrednost popravi pa kar samo. Še iz okenca Rotate left odvzamemo kljukico in dobimo stanje kot ga je videti na sliki 19:Slika 19: IrfanView - napredne nastavitve pred ponovno pomanjšavo slik

Napredne nastavitve zapustimo z <OK> in v oknu paketne konverzije izberemo <Start Batch>. Postopek se zdaj odvrti veliko hitreje kot prvič, program ima manj dela in dobimo naslednje poročilo:Slika 20: IrfanView - poročilo o drugi pomanjšavi slik

S pomanjšavami slik smo končali in paketno konverzijo zapustimo, s klikom na ploščico <Exit batch>.4. Priprava spletne strani

        Pomanjšane fotografije imamo zdaj zbrane v dveh imenikih, D: -> Fotografije -> 2011 -> Marec -> Velike in D: -> Fotografije -> 2011 -> Marec -> Majhne. V prvem so velike 451 krat 800 pikslov, v drugem pa 226 krat 400 pikslov. V obeh imenikih jih je po 15, imajo pa enaka imena, od MN_08353.JPG do MN_08367.JPG. Za premetavanje po spletu je bolj priročno, če imamo vse skupaj zbrane v enem imeniku, in v ta namen jim je treba spremeniti imena. Sprememba imen je dobrodošla tudi zato, ker ni dobro, če imajo pomanjšave in izvirniki ista imena - lahko jih po pomoti zamenjamo in npr. izbrišemo originale, pomanjšave pa pustimo ali se kako drugače zmotimo sebi v škodo. V ta namen najprej odpremo nov imenik D: -> Fotografije -> 2011 -> Slike (če ga še nimamo), kamor bomo shranili obe skupini pomanjšav, ki pa bodo imele različna imena. Za skupinsko preimenovanje spet uporabimo program Eva. Program poženemo, odpre se enostavna diskovna izbira, ki pa jo s tipko <Esc> zapustimo, saj bi želeli datoteke brati v surovem načinu, ki je dostopen prek razširjene diskovne izbire. Do nje pridemo z zaporedjem izbir Disk -> Razširjena izbira v kateri izberemo branje v surovem načinu, kot je prikazano na sliki 21:Slika 21: Eva - branje datotek v surovem načinu

Nato se s pomočjo izbire [..] na vrhu seznama in imen podimenikov prikopljemo do imenika D: -> Fotografije -> 2011 -> Marec -> Velike. Na zaslon dobimo seznam s slike 22:Slika 22: Eva - seznam datotek v diskovnem imeniku Fotografije/2011/Marec/Velike

Zadnjo datoteko, Thumbs.db, si je naredil operacijski sistem računalnika, če smo šli ta imenik z namizja kaj gledat, in vanjo shranil za znamko velike sličice, da bi jih ob ponovnem gledanju imenika lahko hitreje pokazal. Pritisnemo tipko <Shift> in enkrat kliknemo najprej ime prve datoteke, MN_08353.JPG, potem pa še zadnje, MN_08367.JPG ter s tem izberemo vse datoteke. Z <Enter> izbiro potrdimo in se znajdemo pred nastavitvami s slike 23.Slika 23: Eva - nastavitev branja datotek v surovem načinu

Kot že pri prvi uporabi programa Eva vstavimo v okence Bi pred vsako še ime in dolžino? kljukico, če je tam prej še ni bilo, ostalo pustimo prazno, ter kliknemo na <Prav>. Znajdemo se pred podobnim zaslonom kot na sliki 3, le da je datoteka MN_08353 zdaj približno petdesetkrat krajša kot je bil dolg izvirnik, le 51.142 bajtov namesto 2.393.252.Slika 24: Eva - začetek na 451 x 800 pik pomanjšane datoteke v surovem načinu

Datotekam spremenimo ime. S tipko <Home> poskrbimo, da je kazalček na začetku datoteke (za vsak primer), potem pa prikličemo zamenjavo: Išči -> Zamenjava. Pazimo, da ne izberemo kake druge zamenjave, ki jih je v meniju Išči več. V okenci zamenjave napišemo vrednosti .JPG: in b.jpg:, kot na sliki 25:Slika 25: Eva - sprememba imen večjih pomanjšav

V prvi vrstici je načeloma vseeno, ali pišemo končnico datotek z velikimi ali malimi črkami, razen če pri nastavitvah iskanja Išči -> Nastavitve ni kljukice pri določilu Enači velike/male črke.Slika 26: Eva - nastavitve iskanja po datoteki

V takem primeru to ni vseeno. Eva se pri nadaljevanju dela ustavi pri prvem kandidatu za zamenjavo in vpraša, kako naprej:Slika 27: Eva - pogovor pri zamenjavi

Prepričani, da smo natipkali prav, izberemo Gremo! kot na sliki 27 in program opravi vseh 15 zamenjav. Začetek datoteke v pomnilniku ima zdaj za malenkost spremenjeno ime:Slika 28: Eva - spremenjeno ime datoteke s sliko v surovem načinu

Tudi pomanjšavam velikosti 226 krat 400 pikslov moramo spremeniti imena, zato se spet odpravimo v razširjeno diskovno izbiro: Disk -> Razširjena izbira, v kateri, kot je že bilo prikazano na sliki 21, spet izberemo branje v surovem načinu ter se s pomočjo izbire [..] na vrhu seznama in imen podimenikov prikopljemo do imenika D: -> Fotografije -> 2011 -> Marec -> Majhne. Na zaslon dobimo seznam s slike 29:Slika 29: Eva - seznam datotek v diskovnem imeniku Fotografije/2011/Marec/Majhne

Seznam je zelo podoben tistemu s slike 29, le da so velikosti datotek manjše. Prva, MN_08353, je zdaj dolga le 26.472 bajtov, namesto 51.142, kolikor je bila dolga v imeniku D: -> Fotografije -> 2011 -> Marec -> Velike. Velikost 226 x 400 pik po močnem komprimiranju pobere manj prostora kot 451 x 800, sicer ne štirikrat manj, kot je slika ploskovno manjša, približno pol manj pa le. Kot prej spet najprej enkrat kliknemo na ime prve datoteke, MN_08353.JPG nato držimo pritisnjeno tipko <Shift>, kliknemo še na zadnjo, MN_08367.JPG ter z <Enter> potrdimo to izbiro. Ker v pomnilniku urejevalnika že nekaj imamo, se pojavi vprašanje s slike 30:Slika 30: Eva - naj nova vsebina v pomnilniku povozi staro ali naj bo dodana na konec

Kot je prikazano na sliki, se odločimo za tretjo izbiro, naj bodo najbolj pomanjšane slike dodane na konec že prebranih. Zaslonski kazalček se ustavi na prvi izmed novo prebranih datotek:Slika 31: Eva - prva dodana datoteka v surovem načinu

Ta je spet MN_08353.JPG, le da je, kot že rečeno, pol manjša kot je bila v velikosti 451 x 800 pik. Na vrsti je spet sprememba imen. Tokrat po izbiri Išči -> Zamenjava v okenci zamenjave napišemo vrednosti .JPG: in c.jpg:, kot na sliki 32:Slika 32: Eva - sprememba imen manjših pomanjšav

Na vprašanje o tem, ali naj se zamenjava opravi ali ne, spet odgovorimo z Gremo! in program opravi nadaljnjih 15 zamenjav. Začetek prve nazadnje prebrane datoteke je zdaj pred nami:Slika 33: Eva - spremenjeno ime datoteke v surovem načinu

S tipko <Home> se zdaj odpravimo na začetek vsega, kar imamo v pomnilniku urejevalnika, 15 datotek s slikami velikosti 451 x 800 pik in 15 datotek s slikami 227 x 400 pik. Zamenjamo jim še začetke imen, da se bodo še bolj ločila od izvirnikov; to naredimo z zaporedjem izbir Išči -> Zamenjava na začetku vrstic:Slika 34: Eva - pot do zamenjave na začetku vrstic

Imena datotek s pomanjšanimi fotografijami so trenutno dolga 9 znakov, znak več kot izvirniki, in se od njih ločijo le po dodatni črki pred piko, ki je b pri večjih pomanjšavah in c pri manjših, ter po tem, da je končnica, jpg, zapisana z malimi in ne z velikimi črkami. Da bi se imena pomanjšav od izvirnikov ločila še bolj, spremenimo veliki črki na začetku v mali in ukinemo podčrtaj za njima:Slika 35: Eva - sprememba začetka imen datotek s pomanjšanimi fotografijami

Zamenjava na začetku vrstic poteka brez pogovora, ni se treba odločati ali bi vsako najdeno vrednost zamenjali ali ne, zamenjajo se vse. Zdaj so stvari v urejevalnikovem pomnilniku urejene po naših željah:Slika 36: Eva - dokončno urejena imena datotek v surovem načinu

in vse, kar ostane je le še, da vse skupaj shranimo. Najprej z izbirama Disk -> Izbira -> Beri datoteko z diska poskrbimo, da lahko spreminjamo pot na disku, potem pa se s pomočjo izbire [..] na vrhu seznama in imen podimenikov prikopljemo do imenika D: -> Fotografije -> 2011 -> Slike. Ko smo tam, s tipko <Esc> nadaljnje sprehajanje po disku zapustimo. Datoteke zdaj shranimo s pomočjo ukaza v izbiri Disk:Slika 37: Eva - shranjevanje skupine datotek v surovi obliki

Vse pomanjšave so zdaj zbrane v imeniku D: -> Fotografije -> 2011 -> Slike in če bi šli njihov seznam pogledat z Disk -> Izbira -> Beri datoteko z diska, bi jih videli vseh 30, vsaka enkrat s končnico b.jpg, enkrat pa s c.jpg:Slika 38: Eva - seznam vseh pomanjšanih datotek

Sama priprava spletne strani se zdaj lahko začne. Strani bomo dali ime mn20110314.html - po začetnicah imena in priimka avtorja ter datumu, ko so bile fotografije posnete (14. marec 2011) - shranili pa jo bomo v imenik D: -> Fotografije -> 2011. V urejevalnikovem pomnilniku datotek v surovi obliki ne potrebujemo več, pa se jih znebimo z izbirama Konec -> Nov začetek:Slika 39: Eva - izbris tekočega urejevalnikovega pomnilnika

Najprej pripravimo začetek spletne strani, z vsemi uvodnimi pritiklinami in naslovom vred:

<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<title>M. Novak, 14. 3. 2011, posnetki</title>
</head>
<body leftmargin="50" rightmargin="50">
<h2 align=center>Marija Novak, dnevnik posnetkov</h2>
<h1 align="center">
Ljubljanski utrinki<br>
14. marec 2011, 15 posnetkov</h1>
<p>
Slike so velike približno 226 krat 400 pik, s klikom dobimo navadno tudi povečavo
velikosti približno 451 krat 800 pik, na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih posnetkov.
Polna imena vseh udeleženih na tej strani: -.
Foto in copyright (c) <a href="mailto:marija.novak@mojmail.com">Marija Novak</a> 2011.
</p>
<br> <br> <br> <br>
<h2>Po Stari Ljubljani</h2>
<br> <br> <br> <br>

Tu seveda namesto marija.novak@mojmail.com napišemo svoj elektronski naslov oz. ga navedemo kot sliko, če se želimo izogniti programom, ki iz spletnih strani nabirajo elektronske naslove. Če bi na fotografijah nastopale osebe, ki bi se strinjale z objavo vsaj manjših pomanjšav in ne bi želele ostati neznane, bi jih v opisih pod posnetki navedli samo z imenom, v vrstici Polna imena vseh udeleženih na tej strani: pa s celim imenom. Za zadnjo vrstico dodamo zdaj še osnutek za pripravo kode HTML pri posameznih posnetkih:

<p align="center"><a href="./slike/mn0·1·b.jpg"><img src="./slike/mn0·1·c.jpg" border="0"></a><br> <br>
 ·1·. Opisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopis o</p> <br> <br> <br> <br>

Na prvi pogled je videti zapleten, pa v resnici ni tako hudo. V prvi vrstici je navodilo za prikaz manjše pomanjšave tekočega posnetka na spletni strani, s povezavo na večjo pomanjšavo, v drugi pa njegova zaporedna številka in opis. Potrebujemo še številke posnetkov, ki jih dopišemo pod ti dve vrstici:

<p align="center"><a href="./slike/mn0·1·b.jpg"><img src="./slike/mn0·1·c.jpg" border="0"></a><br> <br>
 ·1·. Opisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopis o</p> <br> <br> <br> <br>
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367

Da jih ne bi zares takole pisali, denimo da jih je veliko, ali pa da se nam ne ljubi ponavljati skoraj enega in istega kar naprej, si lahko pomagamo na več načinov. Bolj preprost je, da napišemo le prvo vrstico: 8353, gremo s kazalčkom v naslednjo vrstico (prazno) in z ukazom <Ctrl><a><l> prekopiramo prvo vrstico v drugo, ji popravimo samo zadnjo števko in nadaljujemo. Drug, učinkovitejši in hitrejši postopek terja nekaj več ukazov. Najprej na že večkrat opisani način poskrbimo, da smo v imeniku D: -> Fotografije -> 2011 -> Slike, potem pa z izbirama Disk -> Seznam datotek trenutnega imenika na disku naberemo malo bolj obširno zbirko podatkov o teh datotekah:Slika 40: Eva - podatki o datotekah v trenutnem imeniku

Dobili smo več podatkovnih polj, v drugem so shranjena imena datotek, ki jih potrebujemo. Z zaporedjem izbir <Esc> -> Zbirke -> 3. IZBOR POLJ -> 2 odvržemo večji del nepotrebnega. S pritiskom na tipko <Esc> na začetku tega niza ukazov smo poskrbeli, da se nam kazalček ni premaknil iz prve vrstice s podatki. Dobimo takle seznam:Slika 41: Eva - imena datotek v imeniku D: -> Fotografije -> 2011 -> Slike

Da bi pobrisali vse, česar ne potrebujemo, kazalček najprej pomaknemo na mesto, ki ga kaže slika 41, na prvi b ter z ukazom <Ctrl><Home> postavimo tja začetek pravokotnega Evinega bloka. Nato kazalček preselimo na zadnji znak v datoteki, kot kaže slika 42:Slika 42: Eva - kazalček na koncu zadnje vrstice seznama datotek

in z ukazom <Ctrl><End> tja pomaknemo tudi konec Evinega pravokotnega bloka. Še ukaz <Ctrl><k><r> (angl. kill rectangle) in imena datotek ostanejo brez repov. Vse, kar še ostane, je da kazalček premaknemo na prvo osmico prvega imena datoteke (8353), s <Ctrl><Home> tam določimo začetek pravokotnega bloka, potem kazalček zapeljemo na zadnji znak zadnje vrstice v datoteki (7 v številu 8367) - pomaga tipka <End> in s <Ctrl><End> damo v pravokotni blok vsa števila fotografij. Kazalček zdaj zapeljemo na začetek datoteke, na m od imena mn08353 ter z ukazom <Ctrl><m><r> (angl. move rectangle) skoraj že dokončno ločimo zrnje od plevela:Slika 43: Eva - številke posnetkov

Da bi dobili res tisto, kar potrebujemo, je treba samo še združiti enake vrstice. Najprej z zaporedjem <Esc> -> Zbirke -> 2. SORTIRANJE -> 1,a seznam za vsak primer še enkrat posortiramo, nato pa z <Esc> -> Zbirke -> Orodja z leve strani -> Frekvence združimo enake vrednosti:Slika 44: Eva - združitev enakih zapisov v zbirki, frekvence

Vse frekvence so 2, kot tudi mora biti. Ker frekvenc ne potrebujemo, jih z zaporedjem izbir <Esc> -> Zbirke -> 3. IZBOR POLJ -> 1 odvržemo.
          Kazalček zdaj pomaknemo najprej na prvo vrstico osnutka za pripravo kode HTML pri posameznih posnetkih in tja z <Shift><Home> postavimo začetek Evinega vrstičnega bloka, potem na drugo vrstico osnutka in tja z <Shift><End> postavimo konec Evinega vrstičnega bloka. Ostane še, da kazalček zapeljemo vrstico niže, na številko prvega posnetka:Slika 45: Eva - priprava na posebni izpis

ter z izbirami <Esc> -> Zbirke -> Posebni izpis -> z osnutkom v bloku pred zapisi, kot je prikazano na sliki 46:Slika 46: Eva - posebni izpis z osnutkom pred zapisi

napravimo ustrezno kodo HTML za prikaz vseh naših posnetkov s povezavami vred:Slika 47: Eva - koda HTML za prikaz fotografij

S kazalčkom se odpravimo dve vrstici navzgor od trenutne lege s slike 47 in ugotovimo, da je osnutek za pripravo kode HTML tudi še ohranjen. Ker ga ne potrebujemo več, ga odstranimo z dvema ukazoma <Ctrl><d>. Stran je zdaj za silo postavljena, popraviti je treba le še besedila pod posnetki (namesto Opisopisopisopisopisopis...) in prav na koncu strani manjka še nekaj končnih določil. S tipko <End> se pomaknemo na konec datoteke, potem z <Enter> še vrstico niže in tja prekopiramo naslednje vrstice:

<br>
<hr noshade width="80%"><br>
<small><i>
Stran je pripravila <a href="http://www.marijanovak.net">Marija Novak</a>,
ki sprejema tudi <a href="mailto:marija.novak@mojmail.com">pripombe</a>.
Postavljena je bila 15. aprila 2011 in nazadnje spremenjena isti dan.<br><br>
Naslov: http://www.marijanovak.net/slike/2011/mn20110314.html
Število obiskov:</i>
<img src="http://www.arnes.si/cgi-bin/counter?pad=0|dd=C|id=http://www.marijanovak.net/slike/2011/mn20110314.html">
</small><br>
<br>
</body>
</html>

Tu seveda nadomestimo spletni naslov www.marijanovak.net (na treh mestih) z naslovom svoje predstavitvene strani, marija.novak@mojmail.com pa s svojim elektronskim naslovom. Za števec obiskov spletne strani s fotografijami smo uporabili števec Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (ARNES). Stran bi zdaj radi shranili, pa najprej z izbirama Disk -> Izbira -> Beri datoteko z diska poskrbimo, da lahko spreminjamo pot na disku, potem pa se s pomočjo izbire [..] na vrhu seznama in imen podimenikov prikopljemo do imenika D: -> Fotografije -> 2011. Ko smo tam, s tipko <Esc> nadaljnje sprehajanje po disku spet zapustimo. Datoteko zdaj shranimo z izbirama Disk -> Razširjena izbira -> Shrani ASCII:Slika 48: Eva - shranjevanje datoteke v besedilnem (ASCII) formatu

Program nas nato vpraša za filter, ki naj ga uporabi pri shranjevanju, in odločimo se za Windows-1250. Sledi vprašanje o imenu datoteke, in, kot že omenjeno, izberemo mn20110314.html:Slika 49: Eva - določitev imena za shranitev datoteke

Zdaj poženemo še en izvod spletnega pregledovalnika (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ...) in z njim pogledamo datoteko D: -> Fotografije -> 2011 -> mn20110314.html. Dobiti bi morali nekaj podobnega kot je na sliki 50:Slika 50: stran s fotografijami, kot jo pokaže spletni pregledovalnik

Seveda s tem, da je razmik vrstic nad in pod naslovom Po Stari Ljubljani dosti večji. Fotografija na strani je živa - nanjo lahko kliknemo in dobimo povečavo. Kar je narobe so samo napisi pod slikami, jih je treba popraviti, in pa števec ogledov strani na koncu še ne dela. Ne dela zato, ker je stran trenutno še na disku našega računalnika in ne na strežniku. Po prenosu na strežnik bo števec oživel. Torej k opisom fotografij. S kazalčkom se odpravimo na začetek prvega opisa:Slika 51: Eva - začetek opisa prve fotografije

Čez Opisopisopisopis... napišemo Portal stavbe SAZU na Novem trgu in z ukazom <Ctrl><w> odstranimo ves balast skoraj do konca vrstice, do črke o za presledkom:Slika 52: Eva - opis prve fotografije je skoraj že popravljen

Ostane samo še en ukaz <Delete> in opis je popravljen do konca. V tem slogu nadaljujemo do konca, datoteko z že opisanimi izbirami Disk -> Razširjena izbira -> Shrani ASCII ponovno shranimo in jo s pregledovalnikom pogledamo še enkrat. Tako za vsak slučaj, da vidimo, ali je vse kot mora biti. Ugotovimo, da se posnetki od 8357 do 8365 nanašajo na ljubljansko tržnico, 8366 je stavba Peglezen, 8367 pa novi Krakovski most čez Ljubljanico. Odločimo se za dva dodatna vmesna naslova: Ljubljanska tržnica in Od trga do Trnovega. Da ne bi preveč pisali, se skazalčkom odpravimo najprej na začetek prvega mednaslova:Slika 53: Eva - prva vrstica mednaslova

in z ukazom <Shift><Home> tja postavimo začetek Evinega vrstičnega bloka. Pomaknemo se vrstico niže in jo z <Shift><End> določimo za konec vrstičnega bloka. Nato kazalček zapeljemo na prvo vrstico prve fotografije, ki se nanaša na tržnico:Slika 54: Eva - prva vrstica prve fotografije o tržnici

in s <Ctrl><o><b> pred to vrstico prekopiramo vrstični blok, prvi mednaslov:Slika 55: Eva - mednaslov prekopiran

Ostane le še, da v tej vrstici čez besedilo Po Stari Ljubljani napišemo Ljubljanska tržnica. Podobno prekopiramo prvi mednaslov še pred podatke o posnetku 8366 in kopijo popravimo v Od trga do Trnovega.
5. Povezave

Stran je napisal Primož Jakopin 1. marca 2011 in jo nazadnje spremenil 27. novembra 2016.

Naslov:  http://www.jakopin.net/viri/predstavitvena_stran/priprava_fotografij/index.php              1488         Valid HTML 4.01 Transitional