Wystawa zdjęć

Podziemny świat Primoža Jakopina

Dom Kultury w Lipniku / Bielsko-Biała, 28. września (wernisaż godz. 18.00) do 26. października 2018 (pon. - pią., 8.00 - 21.00)

Katalog prac           O autorze           O wystawianych pracach

 

Photo Exhibition

Underground world of Primož Jakopin

Dom Kultury w Lipniku / Bielsko-Biała, September 28 (Opening at 6 p. m.) - October 26, 2018 (Mon. - Fri., 8.00 am - 9.00 pm)

List of Exhibits           About the Author           About the Exhibition
This page, text and the photo by Primož Jakopin; send inquiries and comments to primoz jakopin guest arnes si (insert dots and at sign as appropriate). Page initiated on August 30, 2018; date of the last change: November 11, 2019.

URL: https://www.jakopin.net/exhibitions/2018BielskoBiala/index.php
    688