Nazaj: Z nalogo povezani naslovi na internetu    Kazalo    Začetek   

Doktorska disertacija P. Jakopina, str. 205

Izjava


Izjavljam, da sem doktorsko disertacijo izdelal samostojno, pod vodstvom mentorjev prof. dr. Nikole Pavešića in prof. dr. Janeza Orešnika. Pomoč drugih sodelavcev sem v celoti navedel v zahvali.


Ljubljana, junija 1999


Primož JakopinNaslov strani: http://www.jakopin.net/primoz/disertacija/izjava.php        Datum: 27. junij 1999. Zadnja sprememba: 17. februar 2017.             785

Nazaj: Z nalogo povezani naslovi na internetu    Kazalo    Začetek