Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Proslava 25 let delovanja Inštituta za biomedicinsko informatiko
17. maja 2002, 23 posnetkov

Slike so velike 300 krat 400 pik; klik jih poveča na 600 krat 800. Na začetku opisov so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Popolna imena sodelujočih: Štefan Adamič, Andrej Blejec, Jure Dimec, Ema Dornik, Anuška Ferligoj, Mitko - Dimitar Hristovski, Emil Hudomalj, Irena Janjić, Boštjan Jerko, Miroslav Kališnik, Marjan Kordaš, Rosa Kosmač, Maja Kunstelj, Jaro Lajovic, Janez Stare, Majda Sušec-Michieli, Saša Svetina, Milivoj Veličkovič Perat, Gaj Vidmar, dekan - Miha Žargi, Boštjan Žekš, Maja Žumer in Andrej Otona Župančič. Foto in (c) Primož Jakopin 2002.

Lep, sončen in topel dan je bil


5232: Pogled z Zmajskega mostu na Ljubljanico, s tokom navzdol

Na Inštitutu, podstreha na Vrazovem trgu 2, vsi na delovnih mestih


5204: Rosa


5205: Maja


5207: Janez


5208: Milivoj je ravno prišel mimo


5209: Jure


5211: Gaj


5212: Ema


5213: Štefan


5214: Irena


5216: Mitko


5217: Emil


5218: Boštjan J.

Srednja predavalnica na Medicinski fakulteti v Korytkovi ulici


5219: Jaro in Maja sta sedela skupaj


5220: Biofizikalna vrsta - tudi Saša in Boštjan


5221: Pogled na predavalnico od vrat


5222: Zbrane je nagovoril tudi dekan Medicinske fakultete


5223: Lidija, Rosa, Majda in Dragica


5224: Milivoj in Miroslav


5225: Jaro


5226: Andrej B. in Anuška


5229: Saša, Marjan, Štefan, Milivoj in Boštjan


5231: Milivoj in Andrej O.
Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 18. maja 2002 in nazadnje spremenjena 23. februarja 2007.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2002/020517.html       Število obiskov: