Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Ekskurzija v Laški rov Mačkovice
3. aprila 2004, 12 posnetkov

Slike so velike 267 krat 400 pik; nekatere med njimi se da s klikom povečati na 533 krat 800. Na začetku opisov so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Popolna imena sodelujočih: Cox - Jože Košir, Matic Di Batista, Luka Bernetič. Foto in (c) Primož Jakopin 2004.

Pri Matlukovi pasaži, ob vznožju prehoda proti Veliki dvorani


8418. Pogled od zgoraj na začetek vzpona, Luka, ob strani še malo Coxa


8419. Pogled od zgoraj na "bazni tabor", Cox pri urejanju tehnike


8420. Matic pri delu na koncu pasaže


8421. Dren tik pod vrhom pasaže, pogled od zgoraj: Maticova noga, Luka, fotografov trebuh in desna noga


8422. Luka in Matic pri rokovanju z elektrotehničnimi sredstvi

Nazaj po Laškem rovu


8424. Pogled ven z ovinka rova preko strmine nad ponorom, ob strani Matic na vrvi, ki pelje v kamin


8426. Netopir, mali podkovnjak ali Rhinolophus hipposideros, na steni pred platojem, ki pelje do pasaže pred Malo dvorano


8427. Pred izhodno pasažo, Luka pri kopanju jarka za odvodnjavanje


8428. Cox pri počitku na še kar suhem ilovnatem bregu, levo pred pasažo


8429. Cox pri delih na pritrdišču za napeljavo prečke po suhem preko pasaže


8430. Matic, Cox in Luka na soncu v jamskem vhodu


8431. Matic v kombiju, Gabrnše
Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 4. aprila 2004 in nazadnje spremenjena 9. aprila 2014.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2004/040403.html       Število obiskov: