Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Planinska jama
10. aprila 2004, 15 posnetkov

Slike so velike 267 krat 400 pik; nekatere med njimi se da s klikom povečati na 533 krat 800. Na začetku opisov so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Popolna imena sodelujočih: Cox - Jože Košir, Luka Bernetič, Jana Bolta, Gregor Demšar in Gregor Sojer. Kadar ni posebej navedeno, je na slikah Luka. Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2004.

Od Schmidlovega podora nazaj proti Sotočju


8455. Pogled od brzice pod podorom po poti nazaj


8456. Pogled po poti nazaj, malo pred ožino ob pritočnem sifonu Pivke


8457. Pogled nazaj skozi ožino ob pritočnem sifonu Pivke, osvetljeno le spredaj


8458. Pogled nazaj skozi ožino ob pritočnem sifonu Pivke

Slap reke Rak


8459. Pogled na slap z brega, vzvodno

Katernov rov


8470. Ilovnate kopuče na steni


8471. Hieroglifi


8472. Okrogle sigaste kopučice, vodoravno


8473. Okrogle sigaste kopučice, navpično

Povratek od Sotočja do vhoda v jamo


8474. Na začetku prečke proti Slapu


8475. V predoru


8476. Luka in Jana sta si gasila žejo pri potočku pod Tiho jamo


8477. Potoček, še enkrat


8478. Gregor D., Gregor S., Luka, Jana in Cox na robu struge pred mostom


8479. Brzice na Unici, pred vhodom v jamo
Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 11. aprila 2004 in nazadnje spremenjena 23. februarja 2007.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2004/0404010.html       Število obiskov: