Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Srečanje ob odhodu gospe Nastje Vojnovič
v gostilni Pri Mraku
12. januarja 2005, 18 posnetkov

Slike so velike 533 krat 800 pik, na začetku opisov pa so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Polna imena vseh prisotnih na posnetkih so: Nastja Vojnovič, Vlado Nartnik, Cvetana Tavzes, Marjeta Humar, Karmen Nemec, Jožica Narat, Peter Jurgec, Andreja Žele, Andreja Legan Ravnikar, Jožica Škofic, Karmen Kenda Jež, Ivanka Šircelj Žnidaršič, Francka Premk, Marija Janežič, Polona Kostanjevec, Milena Hajnšek Holz, Ana Anžel, Silvo Torkar, Metka Furlan, Marija Dolenc, Lučka Uršič, Jana Hafner, Apolonija Gantar, Borislava Košmrlj-Levačič, Alenka Gložančev, Majda Merše, Francka Benedik, Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak, Nataša Jakop, Alenka Lap in Alenka Porenta. Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2005.


9789. Pogled na sobo s sodelavci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša


9790. Vlado je izročil darilo Nastji


9791. Še slavnostni poljub


9792. Cvetana, Marjeta in Karmen N.


9793. Jožica N., Peter in Andreja Ž.


9794. Andreja L., Jožica Š. in Karmen K.


9795. Ivanka, Francka P. in Marija J.


9796. Polona, Milena in Ana


9797. Silvo in Metka


9798. Marija D. in Lučka


9799. Nastja odpira darilo, Jana


9800. Vlado, Apolonija in Borislava


9801. Alenka G., Majda in Francka B.


9802. Aleksandra


9803. Nataša, Alenka L. in Alenka P., zelo vesele


9804. Nataša, Alenka L. in Alenka P., vesele


9806. Darilo


9805. NastjaStran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 17. januarja 2005 in nazadnje spremenjena 23. februarja 2007.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/050112.html       Število obiskov: