Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Rakov Škocjan
13. maja 2007, 2 posnetka

Sliki sta veliki 266 krat 400 pik, s klikom dobimo različico velikosti 533 krat 800 pik, na začetkih opisov sta zaporedni številki izvirnih posnetkov. Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2007.


 
 
 


 
12527. Večerni pogled na izhodni portal Zelških jam, od razvalin žage

 
 
 
 


 
12528. Zelena zavesa roba gozda na severni strani struge Raka

 
 
 
 

Risnjak, 29. aprila      Planinca nad Tomišljem, 19. maja  
Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 1. julija 2007 in nazadnje spremenjena 10. julija.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2007/070513.html       Število obiskov: