Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Fakulteta za humanistične študije Koper
24. maja 2007, 18 posnetkov

Slike so velike približno 266 krat 400 pik, s klikom dobimo v nekaj primerih tudi različico velikosti 533 krat 800 pik, na začetkih opisov pa so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Popolna imena sodelujočih na posnetkih: Janez Dular, Mojca Tomišić, Mateja Jemec Tomazin, Vesna Mikolič, Neva Čebron, Ana Beguš, Davorin Dukič, Jernej Vičič, Peter Holozan, Špela Arhar, Irena Stramljič Breznik, Tamara Mikolič Južnič, Neža Pisanski Peterlin in Nataša Hirci.
Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2008; pri posnetku 13510 je sodeloval Primož Peterlin.


 
 
 


 
13492. Janez

 
 
 
 


 
13493. Mojca

 
 
 
 


 
13494. Mateja

 
 
 
 


 
13495. Vesna in Neva

 
 
 
 


 
13496. Neva

 
 
 
 


 
13497. Vesna

 
 
 
 


 
13498. Domača ekipa: Vesna, Ana, Davorin, Neva in Jernej

 
 
 
 


 
13499. Davorin

 
 
 
 


 
13500. Ana

 
 
 
 


 
13501. Jernej

 
 
 
 


 
13502. Peter

 
 
 
 


 
13503. Špela

 
 
 
 


 
13504. Tamara

 
 
 
 


 
13505. Neža

 
 
 
 


 
13507. Nataša

 
 
 
 


 
13508. Irena

 
 
 
 


 
13509. Domača ekipa s kontinentalnimi Slovenci

 
 
 
 


 
13510. Domača ekipa s kontinentalnimi Slovenci, tudi z avtorjem te strani

 
 
 
 Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 24. maja 2008 in nazadnje spremenjena 14. decembra 2013.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2008/080524.html       Število obiskov: