Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Jama v Škofjem lomu / Risanje s svetlobo
5. septembra 2010, 5 posnetkov

Slike so velike približno 267 krat 400 pik, s klikom dobimo včasih povečavo velikosti približno 533 krat 800 pik, na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2010.


 
 
 

Jama v Škofjem lomu


 
 
 


 
14700. E - pogled izpod brezna proti vhodu s polja, v sredini skala Damoklejev meč

 
 
 
 


 
14702. Pogled izpod prehoda v Putikov rov proti jugu, nadsvetlobo brezna je že skrila noč

 
 
 
 


 
14704. Pogled proti vzhodu s prehoda v freatične dele

 
 
 
 


 
14708. Pogled noter - proti križišču obeh ozkih rovov, protisvetloba, bliskavica

 
 
 
 

Prehod s polja v Babnem dolu proti zgornjemu delu Gabrnš


 
 
 


 
14711. Pogled iz gozda na polje, trikotnik z nagnjenima gabroma

 
 
 
 Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 9. septembra 2010 in nazadnje spremenjena isti dan.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2010/100905.html       Število obiskov: