Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Okoli Laz / Fotofon LG GD510
18. decembra 2010, 14 posnetkov

Slike so velike približno 300 krat 400 pik, s klikom dobimo navadno povečavo velikosti približno 600 krat 800 pik, na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2010. Fotofon LG GD510 ima 3.2 milijona pik, vendar so posnetki nekoliko slabši kot pri fotofonu Sony Ericsson C510, ki ima enako ločljivost. Posnetki do Mačkovice so bili narejeni dva dni prej, pred sneženjem.


 
 
 

Od Gabrnš proti Skedneni jami


 
 
 


 
14772. Pogled s poti na Babni dol s Planinsko goro v ozadju

 
 
 
 


 
14773. Bukov gozd proti Babnemu dolu

 
 
 
 


 
14774. Vhod v Stoto jamo - luska s številko se je odlomila in je zdaj položena na južni rob vhoda

 
 
 
 


 
14775. Pogled skozi tanjši del zvrnjenega votlega štora proti širšemu, korenini

 
 
 
 


 
14776. Vhod v Teglovko

 
 
 
 

Skednena jama


 
 
 


 
14777. Pogled od zunaj na južni vhod

 
 
 
 


 
14778. Pogled od znotraj na severni vhod, ledeni kapniki so šele dobro začeli rasti

 
 
 
 

Razgledišče pri Skedneni jami


 
 
 


 
14779. Pogled z razgledišča, ograje nima več, proti polju, proti jugu

 
 
 
 

Mačkovica


 
 
 


 
14786. Pogled s poti na udornico z vhodom v jamo

 
 
 
 


 
14785. Pogled iz udornice na dihalnike pod in nad potjo pred vhodom, 3 ure po koncu obilnega sneženja pri temperaturah pod ničlo

 
 
 
 


 
14784. Dihalnik nad potjo

 
 
 
 


 
14781. Pogled iz vhoda proti jugu, zadnji sončni žarki

 
 
 
 


 
14783. Pogled z zakapanega podora v vhodu proti jugu

 
 
 
 

Križišče na južni strani Laz


 
 
 


 
14787. Pogled s križišča proti še vedno potopljeni cesti Laze - Planina

 
 
 
 Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 19. decembra 2010 in nazadnje spremenjena isti dan.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2010/101218.html       Število obiskov: