Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Jakcova jama pri Hruševici
18. oktobra 2013, na Rokov rojstni dan, 20 posnetkov

Slike so večinoma velike približno 533 krat 800 pik, na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Pri posnetkih sta sodelovala Riko on Rok Grecs. Poimenovanja delov jame so avtorjeva.

Foto in copyright (c) Primož Jakopin - Klok 2013.


 


 
19291. Kraški gozd in kolovoz blizu jame


 

 


 
19292. Pogled proti vhodu z dna vhodnega brezna


 

 


 
19293. 1917 - letnica, vklesana v sigo pod breznom pred slabimi stotimi leti


 

 


 
19294. Riko v niši na koncu Zadnje dvorane v jami


 

 


 
19295. Pogled na steno pri koncu jame, Riko


 

 


 
19296. Pogled na steno pri koncu jame, Rok


 

 


 
19297. Zakapana stena Zadnje dvorane


 

 


 
19298. Pogled na Zadnjo dvorano


 

 


 
19299. Stranska stena s sigo in majhnimi stalagmiti


 

 


 
19301. Pogled iz Zadnje dvorane proti prehodu v Vhodno dvorano, osvetljeno od zadaj


 

 


 
19302. Pogled iz Zadnje dvorane proti prehodu v Vhodno dvorano, osvetljeno od strani


 

 


 
19303. Bližnji pogled na prehod iz Zadnje dvorane nazaj, osvetljen od strani in od zadaj


 

 


 
19304. Bližnji pogled na prehod iz Zadnje dvorane nazaj, osvetljen le od zadaj


 

 


 
19305. Na strmini, ki se spušča iz Vhodne dvorane proti Zadnji dvorani


 

 


 
19306. Pogled z dna Vhodne dvorane v Zadnjo dvorano


 

 


 
19307. Pogled izpod brezna na levo stran - Zadnja dvorana je na drugi strani prehoda desno


 

 


 
19308. Še en pogled z dna vhodnega brezna proti ven, brez lestvic


 

 


 
19309. Merjenje naklonskega kota vizure z dna vhodnega brezna proti točki na vhodu


 

 


 
19310. Plezanje iz brezna po vrvi, tik pod vhodom


 

 


 
19311. Pri vhodu v jamo


 

 Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 21. oktobra 2013 in nazadnje spremenjena isti dan.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2013/PJ20131018.html