Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Plezalni vrtec v udornici Vranje jame
11. oktobra 2014, 2 posnetka

Sliki sta veliki 533 krat 800 pik, na začetkih opisov sta zaporedni številki izvirnih posnetkov. Sodelovali so: Katarina Kanduč, Uroš Novak - Roši in Matevž Koršič.
Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2014.


 
 
 


 
23076. Katarina in Roši med vajo reševanja z vrvi


 

 


 
23077. Matevž pri poševnem prečenju navzdol


 

 

  Najdena jama, 10. oktobra     Najdena jama, 17. oktobra  
Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 3. decembra 2014 in nazadnje spremenjena isti dan.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2014/PJ20141011.html