Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Vranja in Skednena jama pri Lazah
3. januar 2015, 14 posnetkov

Slike so velike 533 krat 800 pik, na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih posnetkov. Nastale so s sodelovanjem Armina Krivca, ki tudi nastopa na posnetkih.
Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2015.


 
 
 

Vranja jama


 


 
23861. Stranski pogled na vhodno dvorano z glavnim kaminom, ki se odpira nad podorom


 
 
 


 
23862. Pogled v kamin, dnevna svetloba


 
 
 


 
23863. Pogled v kamin z dodano svetlobo ročne svetilke z LED žarnicami, nameščene približno 1.5 m vzhodno (levo) od fotoaparata. Ali je kaj za grebenom sredi slike? Najbrž ne, ali pač ...


 
 
 


 
23864. Pogled proti dnu vhodne dvorane s podora


 
 
 


 
23865. Ledeni kapniki s spodjega dela sredine prejšnje slike


 
 
 


 
23866. Pogled na podor in na vhod z dna vhodne dvorane


 
 
 


 
23867. Bližji pogled na vhod z dna vhodne dvorane


 
 
 


 
23868. Zaradi nizkih temperatur so bila tla blatnega rova, ki pelje do sifona, zmrznjena več kot polovico poti in zato lepo prehodna; pogled noter.


 
 
 


 
23869. Pogled ven v vrha Sifonskega rova


 
 
 

Skednena jama


 


 
23870. Ledeni kapniki v glavnem rovu, narahlo porisani s svetlobo ročne svetilke, z leve strani


 
 
 


 
23872. Isti motiv, tokrat osvetljen z leve z bliskavico


 
 
 


 
23876. Ledeni stalaktiti na zahodnem robu severnega vhoda v jamo


 
 
 


 
23873. Ledeni stalaktiti v dvorani severnega vhoda, nastali iz vode, ki kaplja vzdolž stropne razpoke; osvetljeni od spredaj (bliskavica na fotoaparatu) in od zadaj osvetljeni z dodatno bliskavico


 
 
 


 
23875. Isti motiv, pri čemer je bila dodatna osvetlitev z leve strani


 
 
 

  Rakov Škocjan, 6. december 2014     Tkalca jama in konec Zelških jam, 9. januarja 2015  

Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 3. januarja 2015 in nazadnje spremenjena 13. januarja.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2015/PJ20150103.html