Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Preizkus sprožilcev za bliskavice Yongnuo RF605C na večjo razdaljo
Rakov Škocjan, 12. maj 2015, 14 posnetkov

Slike so velike 533 krat 800 pik, na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki.
Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2015.


 

Zelške jame, predzadnja dvorana


 


 
25611. Pogled od zunaj na vhod, pot se vije navzdol po strmini


 

 


 
25612 - 25614. Panoramski pogled iz globine spodmola sredi poti


 

 


 
25615. Pogled od zgoraj na rečno strugo s poti, proti toku, na dno udornice, ki osvetli dvorano še z vzhoda.


 

 


 
25626. Pogled iz struge proti toku, s kamnitim mostom v ozadju. Voda je bila nizka, pretok je znašal okoli 10 l na sekundo.


 

 


 
25625. Pogled iz dvorane na vhodno strmino, po kateri se spusti pot


 

 


 
25617. Pogled po dvorani nizvodno - bliskavica je delovala, 78 metrov daleč, merjeno s trakom po tleh. Spodaj levo je dnevna svetloba, spredaj in desno pa je bilo risanje s svetlobo ročne svetilke.


 

 


 
25618. Drugi poskus, na razdaljo 98 metrov, fleš se je sprožil.


 

 


 
25620. Tretji uspešni poskus, tokrat 105 metrov daleč.


 

 


 
25621. Skala v strugi, na kateri je bilo med tretjim poskusom nameščeno stojalo s fotoaparatom


 

 


 
25622. Okolica bliskavice na nizvodnem koncu dvorane


 

 


 
25624. Skala, na kateri je bilo nameščeno stojalo z bliskavico; čelna svetilka na kamnu je namenjena izostritvi slike.


 

 


 
25628. Pogled v gozd s poti do Malega naravnega mostu, proti svetlobi in že blizu sončnega zahoda


 

 

Tkalca jama, vhodna dvorana


 


 
25629. Pogled s podora na rečno strugo - ta je še vedno polna velikih debel, ki jih je izruval žled februarja 2014. Pot skozi zgornji vhod v jamo je očiščena, le da je zdaj speljana po drugi strani podora in je še precej bolj strma (in spolzka) kot je bila pred lanskim letom.


 

 


 
25630. Voda ni bila visoka, pretok je bil okoli 100 litrov na sekundo, očitno ima Rak od Zelških jam naprej precej močnih pritokov.


 

 

  Skednena jama, 6. maj  

Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Postavljena je bila 13. maja 2015 in nazadnje spremenjena isti dan.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2015/PJ20150506.html