Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Galacijevka

5. februar 2016, 19 posnetkov

Uradno ime te jame s katastrsko številko 3472 je Škrlovo brezno ali Brezno v Galacijevem talu

Dihalnik na tem mestu sta 7. februarja 1971 odkopala Renato Verbovšek - Rene in Jožko Jurečič - Koko. Odprla sta jamo, ki je 24 metrov globoka in prav toliko dolga. Ker je v neposredni bližini davno izgubljene in že skoraj fantomske Lipertove jame je spomladi leta 2015 ponovno pritegnila pozornost veteranske sekcije Društva za raziskovanje jam Ljubljana (DZRJL), članov, ki so bili najbolj aktivni pred pol stoletja. To je bil čas, ko je iskanje Lipertove jame botrovalo preboju Radeščkove pasaže in s tem odkritju notranjih delov Najdene jame, njena dolžina se je z dobrih 100 metrov do danes povečala na več kot 5 kilometrov. Kakorkoli že, veterani so se odločili, da dajo Galacijevki še eno priložnost. Današnja ekskurzija je tretja v zimi 2015/2016, ki je namenjena preboju pasaže na dnu jame.

Slike so velike približno 683 krat 1024 pik. Na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki. Udeleženci ekskurzije, ki so tudi sodelovali pri nastanku slik, so: Janez Kanoni - Žan, Gregor Pintar - Stari, Metod Di Batista, Marjan Baričič, Riko in Rok Grecs, Jurij Trenz - Trenc in Primož Jakopin - Klok. Marko Vogrič - Mare nas je obiskal in pozdravil pred vstopom v jamo, ko je potoval proti Sežani.

Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2016, razen posnetka 28746, ki ga je napravil Metod Di Batista.


 
 
 

Od vhoda navzdol


 


 
28752. Jama je bolj ali manj navpično brezno, nastalo ob razpoki v približni smeri vzhod-zahod. Na sliki - pogled na vhod od zgoraj.


 

 


 
28751. Pogled na vhod od znotraj, z globine približno 5 metrov


 

 


 
28749. Vhod od spodaj, že malo globlje


 

 

Soba na dnu jame, delovišče


 


 
28734. Metod se spušča na dno sobe, tik preden je prepih v jamo spremenil smer iz noter-ven v s površja-v notranjost.


 

 


 
28732. Stari, Marjan in Metod, kot jih je osvetlil Riko


 

 


 
28735. Marjan čaka, da bo Žan, ki je na koncu prekopa, napolnil vedro. Konec je še preozek, da bi se dalo naprej, a prepih je zelo močan, bobneči odmev pa tudi napoveduje večji prostor na drugi strani. Morda res pelje v Najdeno jamo, morda pa tudi ne. Živi bili pa videli ...


 

 


 
28743. Metod, Riko in Žan na polici iz nakopanih skal


 

 


 
28742. Stari si ogleduje površino skale - pravo razpoko je treba najti, da se bo dalo z dletom kaj resnega napraviti.


 

 


 
28747. Strokovni posvet: Žan, Marjan in Metod


 

 


 
28738. Žan


 

 


 
28741. Marjan


 

 


 
28744. Metod


 

 


 
28745. Riko


 

 


 
28746. Klok, kot ga je v objektiv ujel Metod.


 

 


 
28736. Macola s koničastim dletom je v izkušenih in potrpežljivih rokah lahko zelo učinkovito orodje.


 

 


 
28737. Celotna zbirka "Oružja za blisku borbu"


 

 


 
28748. Ta kovinska smetišnica, zelo prav pride pri nakladanju grušča, je dala že marsikaj skozi, kar lahko mirno zapišemo tudi za današnje kopače.


 

 

Na površju


 


 
28728. Rok, član zunanje ekipe, skupaj s ...


 

 


 
28753. ... Trencem, ki je poskrbel za ogenj na prostoru pri Najdeni jami.


 

   Rakov Škocjan, 19. december, 2015     Prekop v Galacijevki, 11. februar 2016  

Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Delo se je začelo 5. februarja 2016, datum zadnje spremembe pa je 12. februar.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2016/PJ20160205.html