Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Prekop v Galacijevki, 4. dan

Taka si, kakršna si, naša si

11. februar 2016, 20 posnetkov

Slike so velike približno 683 krat 1024 pik. Na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki. Udeleženci ekskurzije, ki so vsi sodelovali tudi pri nastanku slik, so: Janez Kanoni - Žan, Gregor Pintar - Stari, Jernej Petrovčič - Jerko, Janez Juvan - Manč, Marjan Baričič, Riko in Rok Grecs, Metod Di Batista, Maksim Igor Košir - Ičo, Janez Ileršič - Ile in Primož Jakopin - Klok.

Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2016, razen posnetka 28820, ki ga je napravil Ičo.


 
 
 

Pri vhodu


 


 
28803. Ičo, Metod in Ile ugibajo, kako dolgo utegne še trajati do preboja.


 

 


 
28801. Ičo


 

 

Na dnu jame, na delovišču


 


 
28805. Jerko, zamišljen


 

 


 
28806. Jerko, presenečen


 

 


 
28807. Manč, nekoliko žalosten


 

 


 
28804. Stari bo pomaknil skalo v kot ploščadi.


 

 


 
28812. Marjan in Manč polagata malo težji kamen na vrh škarpe.


 

 


 
28813. Marjan je vsakemu kamnu našel dobro in trdno ležišče.


 

 


 
28811. Prekop je najširši v sredini, pa je Jerko legel na dno, prijel za vedro ...


 

 


 
28810. ... ga dvignil in podal ...


 

 


 
28814. ... Manču, ta naprej Marjanu, on pa Žanu, ki ga je srečno stresel na vrh ploščadi.


 

 


 
28808. Marjan čaka na ovinku konec prvega dela prekopa, da bo Riko napolnil transportko.


 

 


 
28815. Stari, na stranski polici; ko ekipa odstrani nakopano, bo šel spet na fronto.


 

 


 
28818. Riko na prvem ovinku v prekopu, pogled ven


 

 


 
28816. Pogled v drugi raztežaj prekopa, s prvega ovinka, po močnejšem razbijanju. Senca sredi slike označuje naslednji (desni) ovinek, kjer se ozek meander nadaljuje proti še neznanim prostorom, ki jih obetata prepih in odmev.


 

 


 
28817. Pogled na tretji, zadnji raztežaj prekopa, z drugega ovinka


 

 


 
28819. Tekoči trak - Manč, Jerko in Žan


 

 

Pri počivališču nedaleč od Najdene jame


 


 
28802. Rok pri mizi, še bolj zjutraj, ko se je čistina kopala v soncu.


 

 


 
28820. Klok ob ognju, kot ga je ujel Ičo


 

 


 
28821. Ile je skrbel za ogenj, ob tem pa še čistil okolico vej, ki sta jih pustila žled leta 2014 in spravilo lesa, ki je sledilo. Ni se ustrašil niti takih kosov, problemi s križem gor ali dol.


 

   Galacijevka, 5. februar 2015     Prekop v Galacijevki, 5. dan, 13. februar 2016  

Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Delo se je začelo 11. februarja 2016, datum zadnje spremembe pa je 15. februar.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2016/PJ20160211.html