Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Prekop v Galacijevki, 8. dan

17. marec 2016, 11 posnetkov

Slike so velike približno 683 krat 1024 pik. Na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki. Udeleženci ekskurzije, ki so sodelovali tudi pri nastanku slik, so: Gregor Pintar - Stari, Jernej Petrovčič - Jerko, Janez Kanoni - Žan, Marjan Baričič, Metod Di Batista, Janez Ileršič - Ile, Jure Trenz - Trenc, Marko Krašovec (se je na kratko oglasil, pa ne praznih rok) in Primož Jakopin - Klok. Marjan Juvan - Manč je omenjen v besedilu zaradi svojega prispevka k ekskurziji.

Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2016.


Ognjišče pri Najdeni jami


 


 
29178. Kuhanje kosila z Juretom v ozadju.


 

 


 
29179. Kosilo od blizu


 

 

Galacijevka, dno brezna na -40 m


 


 
29188. Pogled proti dnu brezna z lestvic, približno 3 m pod vrhom


 

 


 
29185. Konec meandra, spušča se navzdol, je še preozek; Marjan


 

 


 
29181. Stari se vzpenja po breznu da bi iz avta prinesel nadomesten kos poškodovane opreme.


 

 


 
29182. Medtem je delo teklo naprej - Jerko z vedrom ...


 

 


 
29183. ... ki ga je spraznil na ploščad iz izkopanih kamnov.


 

 


 
29184. Kot bi mignil je bil Stari že nazaj.


 

 


 
29186. Pogled na dno brezna z Marjanom, Metodom in Starim z naravnega mostu nad končnim meandrom


 

 


 
29180. Manč je oskrbel vojaški telefon za zvezo s površjem.


 

 


 
29187. Marjan pri telefonu


 

   Jamarska šola DZRJL v Mačkovici, 12. marec 2015     Prekop v Galacijevki, 9. dan, 23. marec  

Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Delo se je začelo 17. marca 2016, datum zadnje spremembe pa je 1. april.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2016/PJ20160317.html