Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Prekop v Galacijevki, 15. dan

10. maj 2016, 33 posnetkov

Slike so velike približno 683 krat 1024 pik. Na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki. Udeleženci ekskurzije, ki so tako ali drugače sodelovali tudi pri nastanku slik: Janez Kanoni - Žan, Janez Ileršič - Ile, Gregor Pintar - Stari, Metod Di Batista, Jernej Petrovčič - Jerko, Marjan Juvan - Manč, Marjan Baričič in Primož Jakopin - Klok.

Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2016.


Prireditveni prostor pri Najdeni jami


 


 
30120. Tesarska opravila pri nadstrešku, nujno potrebnem za delo zunanje ekipe in za priprave notranje (zaščita pred soncem in dežjem): Žan, Gregor in Marjan


 

 


 
30121. Postavljanje drugega prečnega dela ogrodja: Gregor, Žan in Ile.


 

 


 
30122. Marjan drži drug vzdolžen tram na začasnem mestu, dokler ne bo dvignjen na končni položaj tudi na tej strani.


 

 


 
30123. Kosilo pisca teh vrstic: pečen krompir (okusnejši še s kruhom) in paradižnik z malo purana, jabolčni kompot


 

 


 
30124. Drugi steber zahodnega prečnega dela ogrodja je že skoraj tu: Gregor (podpira Žana, da je bolj stabilen na lestvi), Žan in Marjan.


 

 


 
30125. Ogrodje je zdaj postavljeno in Marjan ...


 

 


 
30126. ... se je lahko odpravil na jamsko delovišče.


 

 

Meander na globini 44 m


 


 
30127. Metod pomika vedro z drobirjem prek manjših kamnov.


 

 


 
30128. Jezik sige med izdolbljeno skalo na vrhu zadnjega skoka


 

 


 
30129. Manč, živ zazidan, same stene in skale povsod naokoli


 

 


 
30131. Metod čaka ...


 

 


 
30132. ... na naslednje vedro s kamenjem, ki mu ga je podal Marjan.


 

 


 
30134. Pod zadnjim skokom: dvojna vrv, Klokov plezalni pas, transportka od fotoaparata, vedro in Marjan, pri kratkem počitku


 

 


 
30135. Metodov škorenj je prinesel malo sonca v temo, nad njim je pa še eno vedro.


 

 


 
30137. Jerko, mojster kopač


 

 


 
30139. Tri vozača malo jača: Metod, Manč in Marjan


 

 


 
30140. Nova deponija v stranski niši, z Marjanom, obstoječa svetloba


 

 


 
30141. Deponija v celoti, bliskavica


 

 


 
30142. Kakšne manjše kamne smo spravili v deponijo kar z roko: Manč.


 

 

Prireditveni prostor pri Najdeni jami


 


 
30143. Jerko na kolovozu, ravno se je vrnil iz jame.


 

 


 
30144. Nadstrešek je že skoraj v celoti pokrit: Metod, Jerko, Gregor, Žan in Ile.


 

 


 
30145. Manč in Metod pri smrekovem štoru v poznopopoldanskih sončnih žarkih


 

 


 
30147. Gregor je prinesel še eno desko, da jo bo Žan lahko pribil ...


 

 


 
30148. ... in še eno ...


 

 


 
30149. ... ter jo pritisnil na pravo mesto.


 

 


 
30150. Ena izmed desk, najširša, je bila precej počena in je bilo treba dobro premisliti, kam in kako z njo: Žan, Gregor in Marjan.


 

 


 
30151. Pogled od spodaj: Gregor in Žan


 

 


 
30152. Marjan je odstranil vezno desko, ker je bilo potrebno ta steber malo znižati, malo bolj vkopati.


 

 


 
30154. Klok je prinesel nekaj kamnov, z dalmatinskih in bolj oddaljenih otokov izpred severozahodne afriške obale.


 

 


 
30153. Jerko kot dober poznavalec gozdarskega orodja je takoj sestavil sekiro iz enega od kamnov.


 

 


 
30155. Površina strehe iz desk z Jerkom na jugozahodnem vogalu


 

 


 
30156. Za žar je skrbel Gregor.


 

 


 
30157. Potrebno je bilo še učvrstiti spodnje strani stebrov - Žan s traktorjem, Marjan


 

   Prekop v Galacijevki, 14. dan, 5. maj     Prekop v Galacijevki, 16. dan, 18. maj  

Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Delo se je začelo 11. maja 2016, datum zadnje spremembe pa je 24. maj.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2016/PJ20160510.html