Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Prekop v Galacijevki, 19. dan
Tretji preboj

9. junij 2016, 16 posnetkov

Slike so velike približno 683 krat 1024 pik. Na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki. Udeleženci ekskurzije, ki so tako ali drugače sodelovali tudi pri nastanku slik: Janez Kanoni - Žan, Janez Ileršič - Ile, Metod Di Batista, Marjan Juvan - Manč, Andrej Drevenšek - Vrtnar, Gregor Pintar - Stari, Rok Brajkovič - Brajko, Marko Krašovec, Bojan Šprogar in Primož Jakopin - Klok.

Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2016. 
30462. Dan je bil deževen, vmes pa se je sem in tja tudi malo odprlo. Na sliki - pogled na Planinsko goro v nizkih oblakih z jase pred lovsko kočo v Lanskem vrhu


 

 

Skednena jama


 


 
30463. Udeleženci ekskurzije OŠ Trbovlje (48 + 5, razredi 6.a, 6.b in 6.c) v severnem vhodu Skednene jame, pogled noter.


 

 


 
30465. Bojan, učitelj in navdušen fotograf, v južnem vhodu, pogled ven


 

 

Prireditveni prostor pri Najdeni jami


 


 
30466. V hipu so bili učenci povsod okoli nadstreška, preden so spremljevalci to lahko opazili, jih je bilo pa nekaj že tudi na strehi. Ta je vzdržala, malo škripajoče sicer, tudi ta preizkus.


 

 


 
30467. Ile je ponudil, kar smo imeli primernega - češnje in čokoladne piškote (ki so šli hitreje kot je pisec teh vrstic utegnil odpreti fotoaparat).


 

 


 
30468. Žan med izkopom shrambe za hrano in pijačo, ko bo poleti vroče


 

 

Delovišče v jami na globini 50 m


 


 
30469. Andrej podaja Brajku vedro z nakopanim gruščem, ki smo ga čez škripec dvignili 3 m nad dno dvoranice. Brajko bo vedro izpraznil v stransko brezno, v trenutno deponijo.


 

 


 
30470. Andrej pri škripcu


 

 


 
30471. Metod na dnu dvoranice z zadnjimi nekaj kamni v zadnjem vedru pred prebojem. Po njem je nakopano skalovje že lahko letelo v brezno, ki se je odprlo na koncu meandra.


 

 


 
30472. Andrej in Brajko na naravnem mostu med obema stopnjama, kot ju je bilo videti z dna


 

 


 
30474. Manč med kratkim počitkom pri vhodu v meander


 

 


 
30475. Manč nad breznom na koncu meandra


 

 


 
30476. Manč se je začel spuščati v brezno, v nov, še neodkrit in nikoli viden del jame.


 

 

Prireditveni prostor pri Najdeni jami


 


 
30478. Pojedina po koncu ekskurzije se je začela s perutnino, ki jo je spekel Žan. Na posnetku: Gregor, Žan, Andrej, Ile in Brajko za mizo


 

 


 
30479. Sledilo je bolj običajno nadaljevanje, čevapčiči, ki jih je prinesel Marko. Tokrat so se izjemoma, zaradi dežja, pekli na plinski plošči.


 

 


 
30480. Dve leti po žledni naravni nesreči okoli Najdene jame še ni sledu gostega gozda. Se pa listavci, pred sodobnim pogozdovalnim časom prevladujoča drevesna vrsta v Lanskem vrhu, zelo trudijo, da bi gozdu povrnili nekdanji sijaj.


 

   Prekop v Galacijevki, 17. dan, 28. maja     Prekop v Galacijevki, 20. dan, 16. junija  

Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Delo se je začelo 11. junija 2016, datum zadnje spremembe pa je 18. junij.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2016/PJ20160609.html