Primož Jakopin, dnevnik posnetkov

Prekop v Galacijevki, 20. dan
Konec poti

16. junij 2016, 32 posnetkov

Slike so velike približno 683 krat 1024 pik. Na začetkih opisov so zaporedne številke izvirnih datotek s posnetki. Udeleženci ekskurzije, ki so tako ali drugače sodelovali tudi pri nastanku slik: Janez Kanoni - Žan, Janez Ileršič - Ile, Metod Di Batista, Marjan Juvan - Manč, Marjan Baričič, Gregor Pintar - Stari, Rok Brajkovič - Brajko, Andrej Drevenšek - Vrtnar, Jure Trenz - Trenc, Jelka-Eta in Jurij Kunaver, Jernej Petrovčič - Jerko, Igor Maksim Košir - Ičo, France Šušteršič, Janez Modrijan - Modrc, Mare Vogrič, Marko Krašovec in Primož Jakopin - Klok.

Foto in copyright (c) Primož Jakopin 2016.


Prireditveni prostor pri Najdeni jami


 


 
30522. Pri nadstrešku se je odprlo še eno brazno. Da ne bi kdo padel vanj, ga je Žan opremil s pokrovom in opozorilno tablo. Na posnetku je Ičo pri urejanju okolice pokrova.


 

 

Dvorana na dnu zadnjega brezna, na - 65 m


 


 
30523. Metod na vrvi nad dnom zadnjega brezna Galacijevke, pri - 65 m, ki je istočasno tudi dno Michlerjeve štirne v Najdeni jami.


 

 


 
30524. Manč ma pobočju, ki pelje v Šerkovo dvorano Najdene jame


 

 


 
30525. Manč pod velikim skalnim nožem, ki moli iz stene nasproti Galacijevkinega brazna


 

 


 
30530. Merilni količek, ki ni iz Putikovih časov, ampak iz 80-ih let 20. stoletja, osvetljen od strani.


 

 


 
30531. Merilni količek, osvetljen od spredaj.


 

 


 
30526. Manč in Metod na dnu brezna


 

 


 
30527. Metod pomaga Manču splezati čez skalni rogelj, brez žimarja.


 

 


 
30528. Manč in Metod med vzponom, Manč je že skoraj čez.


 

 


 
30529. Metod pri oknu v Šerkovi dvorani, ki pelje do Michlerjeve štirne


 

 


 
30532. Metod in Manč sta še prepakirala opremo, ki jo je bilo treba vzeti po razopremitvi Galacijevke, pred vzponom do vhoda Najdene jame.


 

 


 
30533. Manč in Metod na Krivčkovi prečki


 

 

Prireditveni prostor pri Najdeni jami


 


 
30534. Metod, Manč in Klok so se vrnili po najlažji poti, skozi vhod v Najdeno jamo. Na posnetku je Metod, ravno ko je priplezal ven.


 

 


 
30535. Brajko, eden izmed treh, ki so se vrnili skozi Galacijevko, z opremo, ki je v Galacijevki ne bomo več potrebovali.


 

 


 
30536. Marjan, močno naložen z električnim kablovjem iz jame, blaten in utrujen, pa še vedno dobre volje


 

 


 
30538. Marjan, od blizu


 

 


 
30539. Marjan in Gregor


 

 


 
30540. Avtorjeva malica: jogurt, kruh, polenta, ki jo je spekel Ičo, česen, piškoti plazma, kompot iz jabolk in suhih sliv


 

 


 
30541. Za mizo: Jelka-Eta, Jure, Ile, Jurij, Jerko, Metod, Žan, Manč in Andrej


 

 


 
30543. France na gozdni poti pri Najdeni jami


 

 


 
30544. Jure pri mizi s fotoaparatom Asahi Pentax SP1000 in objektivom Mir 3.5/20


 

 


 
30545. Žan je obdelal les, vgraviral imena in namestil deščice (večine) Galacijanov pod nadstrešek, na čelu z Metodom, ki so mu sledili


 

 


 
30546. Modrc,


 

 


 
30547. Ile,


 

 


 
30548. Manč,


 

 


 
30549. Žan,


 

 


 
30550. Klok,


 

 


 
30551. Mare,


 

 


 
30552. Marko,


 

 


 
30553. Stari,


 

 


 
30554. Marjan,


 

 


 
30555. in Jerko.


 

   Prekop v Galacijevki, 19. dan, 9. junija  

Stran je pripravil Primož Jakopin, ki sprejema tudi pripombe. Delo se je začelo 17. junija 2016, datum zadnje spremembe pa je 28. junij.

Naslov: http://www.jakopin.net/primoz/slike/2016/PJ20160616.html