Primož Jakopin

Podobe iz jamGalerija GEOPLIN

Ljubljana

marec - april 2004Seznam razstavljenih del


1. Vhod v Mačkovico, pogled ven, Polona, julij 2002, 60 x 80 cm


2. Mala dvorana Mačkovice, pogled ven, Polona, julij 2002, 60 x 80 cm


3. Kupola z jezercem na dnu Male dvorane v Mačkovici, Polona, julij 2002, 60 x 80 cm


4. Tomaž pri izhodu iz pasaže na začetku vzpona v Dvorani pod dimnikom, Mačkovica, julij 2002, 80 x 60 cm


5. Jamski okras v Veliki dvorani Mačkovice, Andreja, marec 2002, 60 x 80 cm


6. Slapovi sige nad sotesko proti vrhu Velike dvorane v Mačkovici, Polona, junij 2002, 60 x 80 cm


7. Slapovi sige nad potjo proti dnu Velike dvorane v Mačkovici, Polona, november 2002, 60 x 80 cm


8. Kapniški oltar pri prehodu v Vzhodni rov Mačkovice, Polona, julij 2002, 60 x 80 cm


9. Jezero na koncu Borisovega rova v Najdeni jami, pogled proti jugu, Tomaž, maj 2003, 60 x 80 cm


10. Sigasti potok v Rovu 17 slonov Najdene jame, pogled noter, Matija, september 2003, 60 x 80 cm


11. Pogled z brega preko reke, blizu vhoda v Južni rov Zelških jam, Nataša, junij 2003i, 60 x 80 cm


12. Veliki vhod v Tkalca jamo, pogled ven, Klok, junij 2003, 60 x 80 cm


13. Kalcitne pregrade v strugi, pred Križno goro v Križni jami, pogled noter, Tanja, januar 2003, 60 x 80 cm


14. Skalni skladi pri prehodu v Spodnji rov jame Lobaš / Lobaschgrotte, Mitja, januar 2003, 60 x 80 cm


15. Preizkus čolna v 1. jezeru Rakovega rokava Planinske jame, Barbara in Ines, junij 2003, 60 x 80 cm


16. Tomaž na lestvicah pod Baldahinom, Najdena jama, maj 2003, 80 x 60 cm


17. Prečka nad jezerom - Lucija se pomika proti Matiji, Najdena jama, začetek Zmajevega rova, september 2003, 60 x 80 cm


18. Počitek okoli ognja po ekskurziji: Matej, Uroš, Boni, Matija, Bina in Bojana, Lupertova jama, oktober 2003, 54 x 81 cm


Ena prejšnjih razstav, Laze 199419. Polona, Marija, Matjaž in še en Matjaž na skali v strugi reke Rak, Planinska jama, nad slapom, 1993, 81 x 54 cm

Nekaj idej za naprej


1. Jame Južne Dalmacije


20. Aniska plava v vhodu jame Medvidina špilja, Otok Biševo, avgust 2003, 60 x 80 cm


2. Jame otoka Rurutu, Avstralsko otočje


21. Rt Teutu z visečimi stalaktiti, ob oseki, pogled z juga, Nadja, februar 2003, 80 x 60 cm


3. Fraktali, računalniški kalejdoskop


22. Modri vlak, december 2003, 60 x 80 cm
This page, text and photos by Primož Jakopin; send inquiries and comments to primoz jakopin guest arnes si (insert dots and at sign as appropriate). Page initiated on March 12, 2004; date of last change: May 31, 2017.

URL: http://www.jakopin.net/razstave/2004/Geoplin/seznam_del.php
    1070