Naslov strani: http://www.jakopin.net/primoz/disertacija/prilogach.php        Datum: 26. junij 1999. Zadnja sprememba: 17. februar 2017.             596

Nazaj: Abecedni seznam oblikoslovnih oznak v drugem vzorcu
Naprej: Z nalogo povezani naslovi na internetu    Kazalo    Začetek    Konec

Doktorska disertacija P. Jakopina, str. 137 - 202

Priloga Č: Abecedni seznam lem, njihovih oblikoslovnih oznak in frekvenc v drugem vzorcu.

Priloga vsebuje 15.140 lem s skupno frekvenco 407.938. Z biti p, biti r in biti o so označene tri komponente glagola biti - pomožni glagol (npr. Janez je videl volka.), glagol biti v relacijskem smislu (npr. Jaz sem lepa.) in glagol biti v ožjem smislu obstajanja (npr. Hiša je tam.)

Na internetni strani, dostopni preko naslova, je iskalni program za poizvedovanje po vseh treh poljih vsake besede - po lemah, frekvencah in oblikoslovnih oznakah.