Nazaj: Seznam del v drugem vzorcu - zbrana dela Cirila Kosmača    Kazalo    Začetek    Konec
Naprej: Abecedni seznam lem, njihovih oblikoslovnih oznak in frekvenc v drugem vzorcu

Doktorska disertacija P. Jakopina, str. 131 - 136

Priloga C: Abecedni seznam oblikoslovnih oznak v drugem vzorcu, s frekvencami

Stran 132:
   A25756   GFRap7   GNme4i1   GTme180   IBme23   IPže21   IZmp27
   Aj370   GFRbd1   GNme61   GTme41   IBže51   IPže42   IZmp31
   Ajj153   GFRbe30   GNmp177   GTmp18   IMme21   IPžp11   IZmp45
   Č15353   GFRbp1   GNmp23   GTmp21   IMme41   IS27   IZmp57
   ČV583   GFRcd1   GNmp43   GTmp41   IMmp11   ISme146   IZse15
   ČZ3215   GFRce476   GNmp61   GTse112   IMse41   ISme22   IZse216
   E235   GFRcp4   GNse1120   GTse61   IMže15   ISme32   IZse31
   E25219   GLBmd40   GNse21   GTsp113   IMže41   ISme46   IZse435
   E31923   GLBme275   GNse41   GTže132   IMže52   ISme56   IZse553
   E49605   GLBmp150   GNse62   GTže43   IMže61   ISmp14   IZse61
   E511018   GLBse29   GNsp1   GTžp115   IMžp11   ISmp21   IZsp18
   E67553   GLBsp20   GNsp117   GTžp41   IMžp21   ISmp47   IZsp27
   Gad89   GLBžd4   GNsp41   GTžp61   IMžp41   ISmp53   IZsp421
   Gae2073   GLBže98   GNžd13   GVad30   INme16   ISse15   IZsp55
   Gap412   GLBžp86   GNže1167   GVap56   INme31   ISse22   IZže1133
   Gbd12   GLmd1045   GNže49   GVbd37   INme41   ISse31   IZže2118
   Gbe1074   GLme24463   GNže53   GVbe987   IOmd11   ISse41   IZže326
   GBI3223   GLmp4780   GNže61   GVbp293   IOme16626   ISse51   IZže4157
   Gbp281   GLOmd5   GNžp169   GZad2   IOme2259   ISže140   IZže5180
   Gcd340   GLOme138   GNžp45   GZae42   IOme3540   ISže217   IZže614
   Gce10700   GLOmp20   GNžp51   GZap13   IOme4681   ISže31   IZžp14
   Gcp2760   GLOsd1   GNžp61   GZbd1   IOme5113   ISže418   IZžp27
   GČ38   GLOse330   GOad8   GZbe18   IOme6109   ISže57   IZžp33
   GČme118   GLOsp1   GOae38   GZbp5   IOmp120   ISže61   IZžp420
   GČme21   GLOžd1   GOap31   GZce84   IOmp413   ISžp12   IZžp529
   GČmp11   GLOže126   GObe35   GZcp15   IOmp53   ISžp22   IZžp66
   GČmp22   GLOžp9   GObp1   GZOad1   IOmp61   ISžp32   IŽme131
   GČmp61   GLRmd23   GOcd8   GZOae7   IOse64   ISžp52   IŽme31
   GČse12   GLRme1282   GOce749   GZOap3   IOsp21   IVme1119   IŽme51
   GČse63   GLRmp140   GOcp92   GZObe3   IOže11902   IVme218   IŽže126
   GČže44   GLRsd2   GONE8   GZObp1   IOže2101   IVme39   IŽže21
   GČže52   GLRse928   GPad166   GZOce274   IOže3149   IVme440   IŽže33
   GFOad2   GLRsp21   GPae2663   GZOcp10   IOže4265   IVme54   IŽže415
   GFOae13   GLRžd6   GPap382   GZPad10   IOže562   IVme64   IŽže61
   GFOap3   GLRže768   GPbd28   GZPae304   IOže694   IVmp11   K3
   GFObe5   GLRžp77   GPbe199   GZPap52   IOžp18   IVmp41   KI3
   GFObp1   GLsd5   GPbp94   GZPbd5   IPmd13   IVže111   KIP8
   GFOce158   GLse1826   GPcd753   GZPbe49   IPmd41   IVže21   KP12
   GFOcp4   GLsp174   GPce22615   GZPbp17   IPme153   IVže32   M1565
   GFPad49   GLžd109   GPcp3771   GZPcd57   IPme25   IVže43   P1
   GFPae440   GLže9650   GRad3   GZPce1908   IPme31   IVže52   PČme19
   GFPap173   GLžp981   GRae64   GZPcp244   IPme410   IZ1   PČme1i16
   GFPbd8   Gmp14631   GRap66   GZRae35   IPme65   IZmd51   PČme214
   GFPbe354   GNA97   GRbe178   GZRap9   IPmp1104   IZme183   PČme34
   GFPbp73   GNE2640   GRbp26   GZRbe21   IPmp29   IZme2113   PČme45
   GFPcd33   GNmd17   GRcd5   GZRbp8   IPmp38   IZme321   PČme4i19
   GFPce1144   GNme1325   GRce2303   GZRcd7   IPmp417   IZme4175   PČme515
   GFPcp295   GNme21   GRcp380   GZRce454   IPmp54   IZme5148   PČme643
   GFRad4   GNme31   GRNE109   GZRcp42   IPmp612   IZme632   PČmp113
   GFRae37   GNme43   GTmd12   IBme18   IPže126   IZmp11   PČmp218

Stran 133:
   PČmp34   PIOmp66   PLse23   Pmp1j34   PNže5j2   PTmp52   Pže6504   Ssd58
   PČmp417   PIOse117   PLse31   Pmp1jj8   PNže669   PTmp64   Pže6j4   Ssd63
   PČmp54   PIOse27   PLse44   Pmp2315   PNžp166   PTsd11   Pže6jj3   Sse11311
   PČmp68   PIOse413   PLse63   Pmp2jj11   PNžp233   PTsd41   Pžp1780   Sse21347
   PČse18   PIOse53   PLsp12   Pmp347   PNžp34   PTse146   Pžp1j11   Sse3171
   PČse217   PIOse63   PLsp42   Pmp3j3   PNžp469   PTse27   Pžp1jj4   Sse41943
   PČse46   PIOsp22   PLsp51   Pmp4435   PNžp530   PTse32   Pžp2450   Sse51317
   PČse522   PIOsp31   PLže120   Pmp4i1   PNžp676   PTse413   Pžp2j2   Sse6474
   PČse66   PIOsp42   PLže27   Pmp4j1   Psd19   PTse57   Pžp2jj8   Ssp1357
   PČsp11   PIOžd12   PLže31   Pmp4jj4   Psd44   PTse67   Pžp330   Ssp2567
   PČsp25   PIOžd41   PLže415   Pmp5220   Psd52   PTsp110   Pžp4700   Ssp378
   PČsp42   PIOže1118   PLže55   Pmp5j2   Pse11343   PTsp21   Pžp4j6   Ssp4909
   PČsp52   PIOže258   PLže68   Pmp6257   Pse1j27   PTsp410   Pžp5310   Ssp5361
   PČsp63   PIOže314   PLžp16   Pmp6j4   Pse1jj10   PTsp51   Pžp5j1   Ssp6273
   PČžd11   PIOže473   PLžp24   Pmp6jj1   Pse2645   PTsp69   Pžp5jj5   Sžd177
   PČže115   PIOže531   PLžp31   PNmd114   Pse2j12   PTžd12   Pžp6407   Sžd24
   PČže223   PIOže628   PLžp411   PNmd21   Pse2jj9   PTže120   Pžp6j1   Sžd32
   PČže32   PIOžp121   PLžp53   PNmd61   Pse338   PTže27   S2   Sžd4101
   PČže425   PIOžp28   PLžp65   PNme1181   Pse4478   PTže33   SGse1141   Sžd513
   PČže521   PIOžp32   Pmd1120   PNme1i74   Pse4j3   PTže413   SGse2121   Sžd688
   PČže615   PIOžp420   Pmd1j3   PNme1j2   Pse5291   PTže54   SGse323   Sže16093
   PČžp14   PIOžp55   Pmd1jj2   PNme259   Pse5j1   PTže66   SGse4128   Sže23839
   PČžp212   PIOžp63   Pmd25   PNme310   Pse6201   PTžp110   SGse576   Sže3694
   PČžp415   PISže11   Pmd31   PNme447   Pse6j3   PTžp27   SGse660   Sže47010
   PČžp58   PISže21   Pmd3j1   PNme4i36   Pse6jj1   PTžp31   SGsp15   Sže53742
   PČžp616   PISže51   Pmd47   PNme547   Psp1131   PTžp46   SGsp28   Sže62041
   PD603   PIVme11   Pmd4jj1   PNme689   Psp1j1   PTžp57   SGsp411   Sžp11597
   PDj37   PIVse61   Pmd51   PNmp1139   Psp2120   PTžp612   SGsp51   Sžp21189
   PDjj23   PIZme12   Pmd62   PNmp250   Psp2j1   Pžd141   SGsp64   Sžp2jj1
   PDmd8   PIZme61   Pme12706   PNmp31   Psp311   Pžd1j1   Smd1228   Sžp3107
   PDme211   PIZse13   Pme1i694   PNmp451   Psp4174   Pžd1jj1   Smd215   Sžp42814
   PDmp38   PIZže12   Pme1j87   PNmp522   Psp4j2   Pžd32   Smd36   Sžp51078
   PDže81   PIZže43   Pme1jj43   PNmp633   Psp4jj2   Pžd427   Smd493   Sžp6921
   PDžp4   PLmd12   Pme2664   PNse159   Psp584   Pžd4j1   Smd59   Š80
   PDžpj1   PLmd41   Pme2j8   PNse226   Psp5jj2   Pžd53   Smd614   ŠG7
   PIBže11   PLme14   Pme2jj10   PNse34   Psp672   Pžd610   Sme17830   ŠGmd1109
   PIMže21   PLme1i10   Pme3122   PNse451   Psp6j1   Pže13073   Sme22996   ŠGmd26
   PIOmd14   PLme25   Pme3jj2   PNse518   PTmd11   Pže1j65   Sme3756   ŠGmd33
   PIOmd41   PLme31   Pme4684   PNse622   PTmd31   Pže1jj37   Sme45734   ŠGmd493
   PIOme1307   PLme42   Pme4i345   PNsp116   PTme122   Pže2863   Sme52628   ŠGmd54
   PIOme244   PLme4i5   Pme4j15   PNsp214   PTme1i10   Pže2j6   Sme61869   ŠGmd612
   PIOme338   PLme513   Pme4jj17   PNsp413   PTme22   Pže2jj10   Smp12326   ŠGme131
   PIOme461   PLme64   Pme5620   PNsp57   PTme31   Pže395   Smp21109   ŠGme27
   PIOme546   PLmp17   Pme5j4   PNsp68   PTme45   Pže3jj1   Smp3273   ŠGme31
   PIOme619   PLmp23   Pme5jj7   PNžd16   PTme4i5   Pže41494   Smp41624   ŠGme430
   PIOmp123   PLmp31   Pme6707   PNže1255   PTme59   Pže4j7   Smp5651   ŠGme511
   PIOmp213   PLmp410   Pme6j6   PNže253   PTme613   Pže4jj10   Smp6575   ŠGme611
   PIOmp39   PLmp53   Pme6jj4   PNže311   PTmp116   Pže5845   Ssd113   ŠGmp1122
   PIOmp47   PLmp63   Pmp1996   PNže4122   PTmp29   Pže5j1   Ssd24   ŠGmp28
   PIOmp523   PLse12   Pmp1i1   PNže571   PTmp43   Pže5jj10   Ssd431   ŠGmp310

Stran 134:
   ŠGmp4117   ŠVme1142   ZDmp610   ZKmp317   ZNEme147   ZOad38   ZOcmp4581
   ŠGmp519   ŠVme227   ZDse14   ZKmp471   ZNEme233   ZOad412   ZOcmp526
   ŠGmp634   ŠVme34   ZDse236   ZKmp541   ZNEme32   ZOad69   ZOcmp6140
   ŠGsd19   ŠVme476   ZDse31   ZKmp612   ZNEme417   ZOae1277   ZOcp412
   ŠGsd23   ŠVme533   ZDse422   ZKsd51   ZNEme58   ZOae2112   ZOcsd42
   ŠGsd430   ŠVme68   ZDse54   ZKse11262   ZNEme623   ZOae3890   ZOcse22
   ŠGsd57   ŠVmp122   ZDse64   ZKse2311   ZNEmp134   ZOae4943   ZOcse427
   ŠGsd62   ŠVmp22   ZDsp11   ZKse353   ZNEmp21   ZOae545   ZOcse52
   ŠGse19   ŠVmp35   ZDsp21   ZKse4385   ZNEmp34   ZOae6108   ZOcse64
   ŠGse23   ŠVmp46   ZDsp31   ZKse5191   ZNEmp44   ZOamd128   ZOcsp24
   ŠGse42   ŠVmp53   ZDsp51   ZKse6104   ZNEmp52   ZOamp2   ZOcsp34
   ŠGse61   ŠVmp63   ZDsp61   ZKsp111   ZNEmp61   ZOamp163   ZOcsp439
   ŠGsp18   ŠVsd11   ZDže111   ZKsp29   ZNEse1163   ZOamp217   ZOcsp55
   ŠGsp25   ŠVsd41   ZDže210   ZKsp44   ZNEse217   ZOamp3170   ZOcsp63
   ŠGsp424   ŠVse16   ZDže33   ZKsp59   ZNEse4159   ZOamp4124   ZOcžd33
   ŠGsp525   ŠVse229   ZDže419   ZKsp61   ZNEse56   ZOamp575   ZOcžd45
   ŠGsp634   ŠVse32   ZDže55   ZKžd19   ZNEse611   ZOap11   ZOcžd63
   ŠGžd157   ŠVse430   ZDže62   ZKžd44   ZNEsp12   ZOap634   ZOcže125
   ŠGžd22   ŠVse517   ZDžp15   ZKžd51   ZNEsp41   ZOažp11   ZOcže2234
   ŠGžd469   ŠVse62   ZDžp212   ZKžd62   ZNEsp62   ZObd32   ZOcže3647
   ŠGžd58   ŠVsp23   ZDžp414   ZKže1375   ZNEže125   ZObd41   ZOcže41396
   ŠGžd67   ŠVsp44   ZDžp55   ZKže2143   ZNEže225   ZObd61   ZOcže5158
   ŠGže149   ŠVsp56   ZDžp64   ZKže314   ZNEže414   ZObe1501   ZOcže6132
   ŠGže26   ŠVžd11   ZIme18   ZKže4185   ZNEže59   ZObe256   ZOcžp227
   ŠGže31   ŠVžd41   ZIme25   ZKže5159   ZNEže610   ZObe3296   ZOcžp39
   ŠGže432   ŠVže169   ZIme430   ZKže658   ZNEžp16   ZObe4246   ZOcžp4285
   ŠGže58   ŠVže223   ZIme56   ZKžp1103   ZNEžp21   ZObe59   ZOcžp516
   ŠGže64   ŠVže34   ZIme67   ZKžp241   ZNEžp31   ZObe637   ZOcžp68
   ŠGžp140   ŠVže455   ZIse22   ZKžp37   ZNEžp45   ZObmd14   ZOP2174
   ŠGžp212   ŠVže528   ZIse43   ZKžp497   ZNEžp51   ZObp164   ZOP3143
   ŠGžp32   ŠVže612   ZIse56   ZKžp548   ZNEžp61   ZObp27   ZOP4224
   ŠGžp473   ŠVžp112   ZIse61   ZKžp623   ZNI780   ZObp3104   ZOP578
   ŠGžp529   ŠVžp25   ZIsp61   ZM6   ZNIme1146   ZObp460   ZOP6142
   ŠGžp617   ŠVžp49   ZIže15   ZMme19   ZNIme260   ZObp58   ZPO31
   ŠG196   ŠVžp53   ZIže23   ZMme21   ZNIme321   ZObp68   ZPOme1132
   ŠG21   ŠVžp61   ZIže46   ZMme33   ZNIme48   ZObžp11   ZPOme24
   ŠG4432   Vpo11565   ZIže55   ZMme41   ZNIme51   ZOcmd12   ZPOme32
   ŠLmp51   Vpr28529   ZIžp44   ZMme51   ZNIme65   ZOcmd29   ZPOme417
   ŠLmp61   ZDmd12   ZK986   ZMme61   ZNImp11   ZOcmd342   ZPOme54
   ŠLsp21   ZDme166   ZKmd117   ZMmp21   ZNIse1141   ZOcmd439   ZPOme64
   ŠLžp11   ZDme214   ZKmd44   ZMse110   ZNIse248   ZOcmd627   ZPOmp13
   ŠLžp31   ZDme327   ZKmd51   ZMse22   ZNIse469   ZOcme1167   ZPOmp26
   ŠL19   ZDme435   ZKme1430   ZMse31   ZNIse52   ZOcme2223   ZPOmp47
   ŠL413   ZDme511   ZKme2119   ZMse421   ZNIse61   ZOcme32119   ZPOse161
   ŠMme41   ZDme612   ZKme328   ZMse52   ZNIže113   ZOcme43338   ZPOse215
   ŠMse61   ZDmp145   ZKme4184   ZMsp41   ZNIže280   ZOcme5166   ZPOse4149
   ŠMsp62   ZDmp29   ZKme5162   ZMže14   ZNIže44   ZOcme6408   ZPOse62
   ŠNE501   ZDmp316   ZKme663   ZMže21   ZNIže51   ZOcmp17   ZPOsp23
   ŠR37   ZDmp422   ZKmp1136   ZMže41   ZNIžp25   ZOcmp293   ZPOže130
   ŠVmd12   ZDmp53   ZKmp252   ZNE343   ZOad25   ZOcmp3273   ZPOže25

Stran 135:
   ZPOže32   ZRPOme51   ZSVaeže515   ZSVbese16   ZSVcmese67   ZSVcžemp117
   ZPOže411   ZRPOme62   ZSVaeže61   ZSVbese22   ZSVcmesp16   ZSVcžemp23
   ZPOžp14   ZRPOse13   ZSVaežp111   ZSVbese44   ZSVcmesp26   ZSVcžemp47
   ZPOžp22   ZRPOse45   ZSVaežp28   ZSVbesp17   ZSVcmesp43   ZSVcžemp54
   ZPOžp31   ZRPOse51   ZSVaežp31   ZSVbesp43   ZSVcmesp53   ZSVcžemp61
   ZPOžp44   ZRse221   ZSVaežp412   ZSVbesp52   ZSVcmeže1133   ZSVcžese126
   ZPUmd112   ZRse35   ZSVaežp59   ZSVbeže142   ZSVcmeže238   ZSVcžese27
   ZPUme1443   ZRse44   ZSVaežp63   ZSVbeže25   ZSVcmeže32   ZSVcžese31
   ZPUme215   ZRse57   ZSVapmd11   ZSVbeže31   ZSVcmeže451   ZSVcžese413
   ZPUme311   ZRse66   ZSVapmd31   ZSVbeže46   ZSVcmeže534   ZSVcžese51
   ZPUme437   ZRsp52   ZSVapme160   ZSVbeže52   ZSVcmeže612   ZSVcžese62
   ZPUme513   ZRže18   ZSVapme211   ZSVbeže61   ZSVcmežp135   ZSVcžesp13
   ZPUme617   ZRže211   ZSVapme35   ZSVbežp17   ZSVcmežp216   ZSVcžesp24
   ZPUmp151   ZRže411   ZSVapme421   ZSVbpmd31   ZSVcmežp33   ZSVcžesp52
   ZPUmp22   ZRže517   ZSVapme57   ZSVbpme15   ZSVcmežp434   ZSVcžežd41
   ZPUmp43   ZRže64   ZSVapme65   ZSVbpme51   ZSVcmežp525   ZSVcžeže136
   ZPUse119   ZRžp13   ZSVapmp122   ZSVbpmp11   ZSVcmežp64   ZSVcžeže218
   ZPUse210   ZRžp24   ZSVapmp28   ZSVbpse13   ZSVcpme16   ZSVcžeže35
   ZPUse411   ZRžp46   ZSVapmp35   ZSVbpse51   ZSVcpme21   ZSVcžeže416
   ZPUse61   ZRžp511   ZSVapmp410   ZSVbpže117   ZSVcpme63   ZSVcžeže512
   ZPUsp13   ZRžp63   ZSVapmp57   ZSVbpže22   ZSVcpmp19   ZSVcžeže62
   ZPUsp21   ZSVadmp41   ZSVapmp63   ZSVbpže31   ZSVcpmp45   ZSVcžežp120
   ZPUžd12   ZSVadse11   ZSVapse16   ZSVbpže51   ZSVcpmp51   ZSVcžežp214
   ZPUže1165   ZSVadže11   ZSVapse29   ZSVbpžp11   ZSVcpmp63   ZSVcžežp32
   ZPUže221   ZSVaemd15   ZSVapse32   ZSVcdmd51   ZSVcpse13   ZSVcžežp410
   ZPUže31   ZSVaeme1155   ZSVapse43   ZSVcdme11   ZSVcpse22   ZSVcžežp510
   ZPUže413   ZSVaeme217   ZSVapse57   ZSVcdme41   ZSVcpse31   ZSVcžežp67
   ZPUže514   ZSVaeme37   ZSVapsp15   ZSVcdsd11   ZSVcpse45   ZSVPmd43
   ZPUžp110   ZSVaeme410   ZSVapsp22   ZSVcdsd41   ZSVcpse51   ZSVPme110
   ZPUžp24   ZSVaeme519   ZSVapsp42   ZSVcdse41   ZSVcpsp11   ZSVPme276
   ZPUžp46   ZSVaeme69   ZSVapsp55   ZSVcdže21   ZSVcpsp23   ZSVPme330
   ZPUžp53   ZSVaemp121   ZSVapže176   ZSVcdžp51   ZSVcpsp43   ZSVPme4284
   ZR444   ZSVaemp27   ZSVapže227   ZSVcmemd12   ZSVcpsp53   ZSVPme560
   ZRmd11   ZSVaemp47   ZSVapže35   ZSVcmemd41   ZSVcpže111   ZSVPme682
   ZRme149   ZSVaemp52   ZSVapže422   ZSVcmeme1109   ZSVcpže22   ZSVPmp12
   ZRme218   ZSVaese148   ZSVapže532   ZSVcmeme221   ZSVcpže32   ZSVPmp250
   ZRme31   ZSVaese213   ZSVapže65   ZSVcmeme34   ZSVcpže51   ZSVPmp325
   ZRme48   ZSVaese31   ZSVapžp110   ZSVcmeme428   ZSVcpže61   ZSVPmp498
   ZRme522   ZSVaese417   ZSVapžp22   ZSVcmeme529   ZSVcpžp14   ZSVPmp523
   ZRme617   ZSVaese58   ZSVapžp31   ZSVcmeme614   ZSVcpžp22   ZSVPmp631
   ZRmp13   ZSVaese67   ZSVapžp413   ZSVcmemp141   ZSVcpžp44   ZSVPse12
   ZRmp25   ZSVaesp15   ZSVapžp52   ZSVcmemp25   ZSVcpžp51   ZSVPse263
   ZRmp32   ZSVaesp24   ZSVbdže12   ZSVcmemp32   ZSVcpžp61   ZSVPse38
   ZRmp410   ZSVaesp42   ZSVbeme126   ZSVcmemp413   ZSVcžemd13   ZSVPse4145
   ZRmp512   ZSVaesp55   ZSVbeme45   ZSVcmemp65   ZSVcžeme163   ZSVPse537
   ZRmp66   ZSVaesp61   ZSVbeme52   ZSVcmese140   ZSVcžeme223   ZSVPse635
   ZRPO14   ZSVaeže186   ZSVbeme62   ZSVcmese223   ZSVcžeme33   ZSVPsp210
   ZRPOme13   ZSVaeže227   ZSVbemp16   ZSVcmese35   ZSVcžeme430   ZSVPsp31
   ZRPOme31   ZSVaeže32   ZSVbemp22   ZSVcmese439   ZSVcžeme521   ZSVPsp417
   ZRPOme42   ZSVaeže430   ZSVbemp42   ZSVcmese520   ZSVcžeme68   ZSVPsp514

Stran 136:
   ZSVPsp69   ZSVPžp673   ZTmp240   ZTsp210   ZTže4151   ZVme416   ZVse513
   ZSVPžd32   ZT59   ZTmp341   ZTsp31   ZTže538   ZVme55   ZVse69
   ZSVPžd47   ZTmd175   ZTmp4125   ZTsp427   ZTže649   ZVme611   ZVsp11
   ZSVPžd61   ZTmd28   ZTmp510   ZTsp53   ZTžp192   ZVmp16   ZVsp41
   ZSVPže11   ZTmd36   ZTmp617   ZTsp63   ZTžp257   ZVmp21   ZVsp61
   ZSVPže2158   ZTmd412   ZTsd41   ZTžd16   ZTžp33   ZVmp31   ZVže140
   ZSVPže326   ZTmd59   ZTsd52   ZTžd23   ZTžp4134   ZVmp41   ZVže22
   ZSVPže4394   ZTme1254   ZTse1556   ZTžd33   ZTžp531   ZVmp51   ZVže31
   ZSVPže5134   ZTme225   ZTse287   ZTžd413   ZTžp620   ZVmp61   ZVže417
   ZSVPže672   ZTme322   ZTse317   ZTžd55   ZV1888   ZVR3224   ZVže56
   ZSVPžp234   ZTme4263   ZTse4432   ZTžd661   ZVmd11   ZVse1314   ZVže64
   ZSVPžp39   ZTme532   ZTse553   ZTže1217   ZVme1222   ZVse25   ZVžp16
   ZSVPžp4163   ZTme610   ZTse632   ZTže228   ZVme23   ZVse38   ZVžp31
   ZSVPžp535   ZTmp1475   ZTsp123   ZTže312   ZVme39   ZVse4268   ZVžp46
Naslov strani: http://www.jakopin.net/primoz/disertacija/prilogac.php        Datum: 26. junij 1999. Zadnja sprememba: 17. februar 2017.             764

Naprej: Abecedni seznam lem, njihovih oblikoslovnih oznak in frekvenc v drugem vzorcu
Nazaj: Seznam del v drugem vzorcu - zbrana dela Cirila Kosmača    Kazalo    Začetek    Konec