Nazaj: Seznam del v prvem vzorcu    Kazalo    Začetek    Konec
Naprej: Abecedni seznam oblikoslovnih oznak v drugem vzorcu, s frekvencami

Doktorska disertacija P. Jakopina, str. 129 - 130

Priloga B: Seznam del v drugem vzorcu - zbrana dela Cirila Kosmača

 1. Božična noč v ječi. Naš rod III, 1931, str. 84-85.
 2. Študenta Petra povest o materi. Val I, 1932/33, str. 4-9.
 3. Potepuh Najdu. Val I, 1932/33, str. 29-36.
 4. V znamenju rojstva in prerojenja. Istra IV, 1932, 51/52, str. 2.
 5. Božično pismo iz celice 589. Istra IV, 1932, 51/52, str. 4.
 6. Gornje mesto. Par besedi ob novi knjigi B. Magajne, Istra IV, 1933, 19, str. 2.
 7. Velika nedelja. Istra V, 1933, 14, str. 22.
 8. Hodil po zemlji sem naši ... Istra V, 1933, 14, str. 32.
 9. Kraška simfonija. Pravljica za božične dni, Istra V, 1933, 50, str. 9.
 10. Cerkovnik Martin. Ljubljanski zvon 1933, str. 201-211.
 11. Na sveti večer. Istra VI, 1934, 49/51, str. 18.
 12. Reka. Istra VI, 1934, 21, str. 12-13.
 13. Hiša št. 14. Sodobnost 1934, str. 465-496.
 14. Ogorek. Jadranski kalendar 1935, str. 54-60.
 15. Obisk. Jadranski kalendar 1935, str. 109-113.
 16. Zločin Bernarda Tula. Sodobnost 1935, str. 104-111.
 17. Prazna ptičnica. Roman, 1935, Ljubljana, Cankarjeva založba 1988, 139 str.
 18. Človek na zemlji. Novela, 1935, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, 153-208.
 19. Sreča. Novela, 1936, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, 5-23.
 20. Gosenica. Novela, 1936, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, 25-42.
 21. Kruh. Novela, 1936, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, 43-52.
 22. Življenje in delo Venca Poviškaja. Novela, 1937, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, str. 81-151.
 23. 15. marec 1937. Istra IX, 1937, 18, str. 3.
 24. Tistega lepega dne. Novela, 1938, v: Sreča in kruh, Ljubljana, Državna založba Slovenije 1946, 53-80.
 25. Zlato. Sodobnost 1941, str. 49-54.
 26. Dragičeva smrt. Novi svet 1946, str. 785-791.
 27. Poletje. Razgledi 1947, str. 246-249.
 28. Očka Orel. Novela, 1947, v: Iz moje doline, Ljubljana, Mladinska knjiga 1958, 207-247.
 29. Težka nedelja. Novi svet 1948, str. 253-268.
 30. Na svoji zemlji. Scenarij, Ljubljana, Slovenski knjižni zavod 1949, 132 str.
 31. Beli konj. Odlomek, Naši razgledi 1956, 6, str. 144.
 32. V žagi. Novi svet 1950, str. 396-406.
 33. Hudo je, človek moj. Novi svet 1950, str. 482-499.
 34. Smrt nedolžnega velikana. Novela, 1952, v: Iz moje doline, Ljubljana, Mladinska knjiga 1958, 148-206.
 35. Pot v Tolmin. Novela, 1953, v: Iz moje doline, Ljubljana, Mlad. knjiga 1958, 40-79.
 36. Pomladni dan. Roman, Ljubljana, Prešernova družba 1953, 175 str.
 37. Mož, ki ni poznal obupa. Tovariš IX, 1953, 16, str. 421.
 38. Žuželjč in njegova krava. Tovariš IX, 1953, 34, str. 944-945.
 39. Prvi prizor. Odlomek iz romana, Tovariš IX, 1953, 42, str. 1204-1205.
 40. Pomlad s čapljo. Literarna priloga Ljudska pravica - Borba, 27.6.1953.
 41. Sredi vasi. Odlomek iz romana, Ljudska pravica 1956, 5 (8.1.), 16 (21.1.).
 42. Kovač in hudič. Koledar Prešernove družbe za leto 1959, str. 31-39.
 43. Medvejke. Delo 1959, 1, str. 21.
 44. Ozimina. Delo 1959, 64, str. 6-7.
 45. Utrinki iz ječe. Slovenski Jadran 1959, 50, str. 7.
 46. Klopotec. Slovenski izseljenski koledar 1960, str. 76-80.
 47. Tantadruj. Novela, Ljubljana, Cankarjeva založba 1964, 74 str. (IV).
 48. Balada o trobenti in oblaku. Novela, Ljubljana, Cankarjeva založba 1964, 144 str. (IV).
 49. V gaju. Novela, v: V gaju življenja, Ljubljana, Mladinska knjiga 1972, str. 5-11.
 50. Ringaraja. Novela, v: V gaju življenja, Ljubljana, Mladinska knjiga 1972, str. 162-173.
 51. Kamen in njiva. V: Kamen in njiva, Pravljica o maku, Trst, Založništvo tržaškega tiska 1984, str. 6-43.
 52. Pravljica o maku. V: Kamen in njiva, Pravljica o maku, Trst, Založništvo tržaškega tiska 1984, str. 44-67.
Naslov strani: http://www.jakopin.net/primoz/disertacija/prilogab.php        Datum: 26. junij 1999. Zadnja sprememba: 17. februar 2017.             775

Naprej: Abecedni seznam oblikoslovnih oznak v drugem vzorcu, s frekvencami
Nazaj: Seznam del v prvem vzorcu    Kazalo    Začetek    Konec