Nazaj: Literatura      Kazalo    Začetek    Konec
Naprej: Seznam del v drugem vzorcu - zbrana dela Cirila Kosmača

Doktorska disertacija P. Jakopina, str. 125 - 127

Priloga A: Seznam del v prvem vzorcu

A.1 Izvirna dela

 1. Ivan Cankar: Hiša Marije Pomočnice. L. Schwentner, Ljubljana 1904.
 2. Ivan Cankar: Potepuh Marko in Kralj Matjaž. v: Anton Knezova knjižnica, zv. 12, Slovenska Matica, Ljubljana 1905.
 3. Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica. L. Schwentner, Ljubljana 1907.
 4. Ivan Cankar: Mimo življenja. Ljubljana 1920.
 5. Janez Cigler: Sreča v nesreči. Jožef Blaznik, Ljubljana 1836.
 6. Dragotin Cvetko: V prostoru in času: spomini. Slovenska matica, Ljubljana 1995.
 7. Fran S. Finžgar: Sama. Dom in svet, 1912.
 8. Fran S. Finžgar: Strici. v: Vest in zakon. Strici (ps. F. Detela), Družba sv. Mohorja, Prevalje 1927.
 9. Nataša Gale: Fran Gestrin. v: Vest in zakon. Strici (ps. F. Detela), Družba sv. Mohorja, Prevalje 1927.
 10. Miran Hladnik: Kmečka povest (Iz polpreteklega časa). http://www.ijs.si/lit/bizarna.htmlÆl2, Ljubljana, 1992.
 11. Gitica Jakopin: Žarometi. Mladinska knjiga, Ljubljana 1962.
 12. Gitica Jakopin: Devet fantov in eno dekle. Borec, Ljubljana 1963.
 13. Gitica Jakopin: Slovo od deklištva. Samozaložba, Ljubljana 1995.
 14. Josip Jurčič: Nemški valpet: povest. Slovenski glasnik, Celovec 1867.
 15. Josip Jurčič: Sosedov sin: povest. v: Mladika, Ljubljana 1868.
 16. Janko Kersnik: Ponkrčev oča. Ljubljanski zvon, 1882.
 17. Janko Kersnik: Mačkova očeta. Ljubljanski zvon, 1886.
 18. Janko Kersnik: Jara gospoda. Ljubljanski zvon, 1893.
 19. Alojz Kraigher: Peter Drozeg. Slovenski narod, 1916.
 20. Tomo Križnar: O iskanju ljubezni. Samozaložba, Ljubljana 1989.
 21. Tomo Križnar: Samotne sledi. Samozaložba, Ljubljana 1993.
 22. Fran Levstik: Martin Krpan z Vrha. Slovenski glasnik, 1858.
 23. Fran Levstik: Popotovanje iz Litije do Čateža. Slovenski glasnik, 1858.
 24. Fran Levstik: Sveti doktor Bežanec v Tožbanji vasi. Dunajski zvon, 1870.
 25. Milan Lipovec: Čubejska prigoda. Zaliv, 1972.
 26. Florjan Lipuš: Zmote dijaka Tjaža. Obzorja, Maribor 1972.
 27. Florjan Lipuš: Srčne pege. Wieser, Celovec 1991.
 28. Miroslav Malovrh: Opatov praporščak. Slovenski narod, 1903.
 29. Fran MaseljÆPodlimbarski: Gorski potoki. Anton Knezova knjižnica, Slovenska matica, Ljubljana 1895.
 30. Ivan Pregelj: Mlada Breda. Družba Sv. Mohorja, Slovenske večernice 67, Celovec 1913.
 31. Ivan Pregelj: Thabiti Kumi. Sodobnost, Ljubljana 1933.
 32. Prežihov Voranc: Boj na požiralniku. Sodobnost, Ljubljana 1935.
 33. Prežihov Voranc: Samorastniki. Sodobnost, Ljubljana 1937.
 34. Marijan Pusavec: Zbiralec nasmehov. Samozaložba, Ljubljana 1991.
 35. Ivan Sivec: Kruh ponoči spi. Mohorjeva družba, Celje 1994.
 36. Ivan Sivec: Triglavski kralj. Družina, Ljubljana 1994.
 37. Jakob Sket: Miklova Zala. Družba sv. Mohorja, Slovenske večernice 38, Ljubljana 1884.
 38. Josip Stritar: Rosana. Dunajski zvon, 1877.
 39. Rudi Šeligo: Triptih Agate Schwarzkobler. Obzorja, Maribor 1968.
 40. Gustav Šilih: Beli dvor. Tiskovna založba, Maribor 1938.
 41. Damijan Šinigoj: Neizstreljeni naboj. Slon, zbirka Odmevi časa, Ljubljana 1994.
 42. Ivan Tavčar: Janez Sonce. Slovenski narod, 1885.
 43. Ivan Tavčar: Otok in struga. v: Povesti, zv. 2, samozaložba, Ljubljana 1897.
 44. Ivan Tavčar: Cvetje v jeseni. Ljubljanski zvon, 1917.
 45. Janez Trdina: Bajke in povesti o Gorjancih. Ljubljanski zvon, 1882-1888.
 46. Ivan Zorec: Izgnani menihi. Družba sv. Mohorja, Slovenske večernice 90, Celje 1937.

A.2 Prevodi

 1. Christian Andersen: Andersenove pravljice. Prev. in prir. Janko Moder. Mihelač, Ljubljana 1992.
 2. Lewis Carroll: Alica v ogledalu. Prev. Gitica Jakopin. MK, Ljubljana 1978.
 3. Lewis Carroll: Aličine prigode v čudežni deželi. Prev. Gitica Jakopin. MK, Ljubljana 1983.
 4. Robert Cringely: Naključni imperiji: kratka zgodovina Silicijeve doline. Prev. Primož Jakopin. Pasadena, Ljubljana 1995.
 5. Alexandre Dumas: Trije mušketirji. Prev. Tomo Virk po prir. Isabelle Jeannot. Devin, Trst 1995.
 6. Gustave Flaubert: Bouvard in Pécuchet. Prev. Stane Ivanc. Mihelač, Ljubljana 1995.
 7. Peter Handke: Ponovitev. Prev. Silvija Borovnik. Wieser, Celovec 1988.
 8. Jordan Horowitz: Kako vzgojiti očeta. Prev. Mira Hladnik. http://www.ijs.si/lit/kakovzgo.htmlÆl2, Ljubljana 1994.
 9. George Mikes: Priročnik za snobe. Prev. Mitja Meršol, Mihelač, Ljubljana 1994.
 10. Libuše Moníková: Fasada. Prev. Štefan Vevar. Društvo slovenskih pisateljev - Mihelač, Ljubljana 1994
 11. George Orwell: 1984. Prev. Alenka Puhar. Knjižnica Kondor, MK, Ljubljana 1983.
 12. Platon: Država. Prev. Jože Košar. DZS, Ljubljana 1976.
 13. Sveto pismo Nove zaveze. Nadškofijski ordinariat iz Ljubljane in Britanska in inozemska biblična družba v Beogradu, Ljubljana 1984.
 14. Jules Verne: V osemdesetih dneh okoli sveta. Prir. Pino Foresti, prev. France Stopar in Mojca Medvedšek. Mihelač, Ljubljana 1996.
Naslov strani: http://www.jakopin.net/primoz/disertacija/prilogaa.php        Datum: 26. junij 1999. Zadnja sprememba: 17. februar 2017.             884

Naprej: Seznam del v drugem vzorcu - zbrana dela Cirila Kosmača
Nazaj: Literatura      Kazalo    Začetek    Konec