Nazaj: Zahvala      Naprej: Seznam tabel      Kazalo    Začetek    Konec

Doktorska disertacija P. Jakopina, str. xv

Seznam slik

 1. Primer neoznačenega besedila, str. 14
 2. Označeno besedilo iz slike 1, str. 14
 3. Nastavitve pri oblikoslovnem označevanju, str. 41
 4. Primer besedila iz 2. vzorca pred oblikoslovno označitvijo, str. 42
 5. Primer z označevalnikom obdelanega besedila iz 2. vzorca, str. 43
 6. Krivulja rasti za napake označevalnika, str. 44
 7. Porazdelitev najpogostejših 25 črk v obeh vzorcih skupaj, str. 53
 8. Porazdelitev najpogostejših 25 črk za 1. in 2. vzorec, str. 53
 9. Porazdelitev prvih črk vseh besed za 1. in 2. vzorec, str. 54
 10. Porazdelitev zadnjih črk vseh besed za 1. in 2. vzorec, str. 54
 11. Krivulja rasti za besede v obeh vzorcih, str. 60
 12. Krivulja rasti za besede v Bank of English, str. 61
 13. Porazdelitev dolžin vseh besed v obeh vzorcih, str. 63
 14. Porazdelitev dolžin različnih besed v obeh vzorcih, str. 64
 15. Krivulje rasti za besedne n-terčke (1-4) v 1. vzorcu, str. 70
 16. Porazdelitev dolžin povedi v besedah za oba vzorca skupaj, str. 80
 17. Porazdelitev dolžin povedi v besedah za vsak vzorec posebej, str. 80
 18. Normirana vezana entropija in pogojna entropija v 1. vzorcu, str. 94
 19. Normirana vezana entropija in pogojna entropija v 2. vzorcu, str. 94
 20. Število novih enkratnic, str. 95
 21. Pokritje n-terčkov drugega vzorca z n-terčki prvega vzorca, str. 104
 22. Delež različnih n-terčkov s frekv. vsaj 10 po dolžinah, str. 107
 23. Delež vseh n-terčkov s frekv. vsaj 10 po dolžinah, str. 107
 24. Delež različnih n-terčkov s frekv. vsaj 0 po dolžinah, str. 107
 25. Delež vseh n-terčkov s frekv. vsaj 5 po dolžinah, str. 107
 26. Delež različnih n-terčkov s frekv. vsaj 2 po dolžinah, str. 107
 27. Delež vseh n-terčkov s frekv. vsaj 2 po dolžinah, str. 107
 28. Krivulja rasti za besedne oblike v drugem vzorcu, str. 114
 29. Krivulja rasti za leme v drugem vzorcu, str. 114
 30. Krivulja rasti za oblikoslovne oznake v drugem vzorcu, str. 114


Naslov strani: http://www.jakopin.net/primoz/disertacija/slike.php        Datum: 16. maj 1999. Zadnja sprememba: 17. februar 2017.             711

Naprej: Seznam tabel      Nazaj: Zahvala      Kazalo    Začetek    Konec